Uutiset 2020

Koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia – maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeet, maatilarahoitus sekä viljelijätuet, päivitetty 2.7.2020 (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutupalvelut toimivat poikkeusaikanakin normaalisti. Asiantuntijamme tekevät etätyötä, joten olemme tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostilla virka-aikana. Asiakastapaamiset korvataan tarvittaessa Skypellä tai Teamsilla. Lue täältä ajankohtaisia asioita maaseudun ja maatalouden tukiin liittyen. 

Yritysrahoitus

Poikkeusrahoitus maaseudun yrityksille

Toukokuussa on otettu käyttöön uudet väliaikaiset tuet maaseudun yrityksille, joiden yritystoiminta on kärsinyt koronaviruksen rajoituksista, ja jotka eivät ole olleet tähänastisten yritysten korona-avustusten piirissä. Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen ja maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisen tuen kohderyhmänä ovat maatilakytkentäiset yritykset (harjoittavat maatalouden ohella muuta yritystoimintaa), maataloustuotteita jalostavat tai myyvät mikroyritykset sekä ne maatilat, jotka tuottavat ja myyvät maataloustuotteita. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia. Tukea haetaan HYRRÄ-järjestelmän kautta ja päätökset tehdään ELY-keskuksissa.

Maatalousyrittäjä voi käyttää koronatukien hakuprosessiin Neuvo2020-palvelua eli hakea siihen kilpailukykyneuvontaa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutupalvelut järjesti 29.5. infotilaisuuden toukokuussa avautuneesta koronatukihausta maaseudun yrityksille. Tilaisuus oli tarkoitettu neuvontaorganisaatioille, jotka toimivat suoraan asiakasrajapinnassa mutta tieto on myös suoraan tuenhakijoiden hyödynnettävissä. Esitysmateriaalit ovat katsottavissa ELY-keskuksen sivulta maaseudun yritysten alkutuotannon ja kalatalouden koronatuki (valitse alueeksi Kaakkois-Suomi).

Lue lisää:
MMM koronatuet yrityksille (ruokavirasto.fi)
TEM koronatuet yrityksille (tem.fi)

Ruokasektorin valtakunnallisen koordinaatiohankkeen järjestämän webinaarin (Koronarahoitus maatilakytkentäisille, maataloustuotteita jalostaville ja alkutuotannon yrityksille -webinaari) materiaalit:

https://www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus (tallenne lisätietoja-kohdan alla)

https://aitojamakuja.fi/tilaisuuksien-materiaalit/ 

Yrityshankkeet

Maaseutuohjelman yritysrahoitus on yritysten haettavissa normaaliin tapaan. Hakemukset käsitellään valintajaksoittain kahden kuukauden välein. Maaseudun yritykset voivat hakea tukea mm. investointeihin.

Käynnissä olevien yrityshankkeiden osalta maksatuksiin voi nyt pyytää nopeutusta maksatuskäsittelijältä. Rahoitusasiantuntijaan kannattaa olla yhteydessä ja tarvittaessa hakea hankkeelle jatkoaikaa, mikäli koronavirustilanne vaikeuttaa esimerkiksi investoinnin ja perustamistoimenpiteiden tekemistä hankkeelle haetussa toteutusajassa. Jatkoaikaa haetaan muutoslomakkeella ja se myönnetään aina tapauskohtaisesti. ELY-keskus voi nykytilanteessa myöntää joustavammin lisäaikaa tukitoimenpiteisiin ja tukieriä voidaan maksaa tiheämmin.

Kehittämishankkeet

Myös kehittämishankkeisiin on vielä käytettävissä jonkin verran maaseutuohjelmarahoitusta. Vuoden 2020 viimeinen valintajakso päättyy 30.9.2020.

Mikäli toimija joutuu perumaan käynnissä olevan hankkeen tapahtumia tai matkoja koronavirustilanteesta johtuen, voidaan niistä syntyneet kustannukset hakea maksuun tietyin edellytyksin. Peruuntuneiden tai siirtyneiden tilaisuuksien korvausmahdollisuudet tulee selvittää ensisijaisesti lento- ja junayhtiöiden sekä matkavakuutuksen kautta. Perutuista tapahtumista ja matkoista aiheutuvat kulut ovat korvauskelpoisia niiltä osin, mihin ei voi saada palautusta tai hyvitystä muulla tavoin. Kustannusten tulee olla hankkeelle kohdistuvia.  

Hankesuunnitelman muutos tai jatkoajan hakeminen voivat olla perusteltuja, mikäli koronavirustilanne vaikeuttaa merkittävästi hankesuunnitelmassa aiottujen toimien toteuttamista. Näissä tilanteissa on hyvä ottaa yhteyttä rahoitusasiantuntijaan, autamme erilaisten ratkaisukeinojen löytymisessä.

Maatilarahoitus

Maatilarahoitus toimii normaalisti. Hakemuksia käsitellään Hyrrässä valintajaksoittain. Kehotamme viljelijöitä ensi sijassa sähköiseen hakuun. Mikäli rakennettava hanke ei ehdi valmistua määräaikaan mennessä, niin hankkeelle voi hakea jatkoaikaa lomakkeella 501. Jatkoaikaa on haettava ennen kuin hankkeen määräaika menee umpeen. Investoinnin toteutumista koskevissa ongelmatilanteissa kannattaa ottaa suoraan yhteyttä maatilarahoituksen asiantuntijaamme.

Viljelijätuet

Paikan päällä pidettäviä tukikoulutuksia ei nyt kokoontumisrajoitusten vuoksi järjestetä viljelijöille mutta ELY-keskuksen sivulta Pinta-alaperusteiset tuet (valitse alue Kaakkois-Suomi) löytyy Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tuottamaa materiaalia avuksi tuenhakijoille. Mukana myös materiaalia luomutuotannon valvontajärjestelmään liittyville viljelijöille. Materiaalit päivittyvät tarvittaessa.

Tarkastukset

Yritysten ja hankkeiden investointituet

Maaseuturahastosta rahoitettuihin investointeihin on niiden toteutumisen tarkastamiseksi tehtävä tarkastuskäynti paikan päällä. Koronavirustilanteesta johtuen investoinnin tarkastus pyritään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella tekemään muita vaihtoehtoisia keinoja hyödyntäen. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi maksatushakemukseen liitetyt (paikkatiedoilla) varustetut valokuvat, joista voidaan luotettavasti todeta, että investointi on toteutettu. Myös rakennusvalvontaviranomaisen antama loppukatselmuspöytäkirja voi toimia todisteena. 

Maatilavalvonnat

Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa viljelijätukien valvontoihin. Ruokaviraston 8.6.2020 ilmestyneessä viljelijäuutiskirjeessä on kerrottu näistä muutoksista. Uutiskirjeessä on annettu lisäksi vinkkejä valvontaan valmistautumiseen.

Tukivuoden 2020 valvonnat aloitetaan päätukihaun päätyttyä kesäkuun puolivälissä.  Myös eläintukien valvonnat jatkuvat kesäkuussa.

Valvonnat toteutetaan tuen maksun edellyttämässä minimilaajuudessa. Valvonnan aikaiset asiakaskontaktit minimoidaan. Näillä toimenpiteillä varmistetaan viljelijätukien maksatus suunnitellussa aikataulussa syksyllä 2020.

Lue lisää: viljelijäuutiskirjeestä.

Elintarviketurvallisuuteen ja kasvinterveyteen liittyvät tarkastukset

Elintarviketurvallisuuden ja kasvinterveyden valvontasuunnitelman tarkastuksista 14.5.2020 alkaen voidaan tehdä kriittisten tarkastusten lisäksi sellaisia tarkastuksia, jotka on mahdollista tehdä ulkotiloissa tai kontaktit minimoiden. Toimijaan otetaan aina yhteyttä ennen tarkastusta ja sovitaan käytännön järjestelyt, joiden avulla voidaan olla kokonaan kohtaamatta toimijaa tai minimoida kontaktin määrä.

Luonnonmukaisen tuotannon tarkastukset

Luomutarkastuksia voi tehdä taas paikan päällä maatiloilla. Ne tehdään pääsääntöisesti käynteinä valvontakohteissa. Maatiloilla tehdään ensisijaisesti alkutarkastukset ja kotieläintilojen tarkastukset. Muut tilat kuin edellä mainitut tarkastetaan vasta sen jälkeen, kun alkutarkoitukset on tehty tai vaihtoehtoisesti niille tehdään etätarkastus. Etätarkastuksia jatketaan myös kehittämisnäkökulmaa ajatellen ja näin säilytetään valmius toimia näin myös jatkossa.

Katso usein kysytyt kysymykset koronan vaikutuksista: Maaseutupalvelut - UKK (pdf)

Asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät palveluhakemistosta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen etusivulta.

Seuraa meitä somessa: Maaseutupalvelut Facebookissa  


Päivitetty