Uutiset 2019

Yritykset käyttivät ELY-keskusten yritysten kehittämispalveluja ennätyksellisen paljon vuonna 2018

ELY-keskukset tarjoavat pk-yritysten kehittämisen avuksi Analyysi-, Konsultointi- ja Koulutus-palveluja. Vuonna 2018 palveluja käytti noin 2 500 yritystä ja palvelujen hankintaan käytettiin 12,3 miljoonaa euroa. Tämä oli lähes kolme miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosi toisensa jälkeen yritykset ovat antaneet palveluista hyvää palautetta. Vuonna 2018 yritykset kiittelivät ELY-keskuksen kilpailuttamien konsulttien ja kouluttajien ammattitaitoa. Yritykset näkevät yritysten kehittämispalvelut tehokkaana tapana yrityksen kehittämiseen ja ne suosittelevat palveluja myös muille yrityksille. Tänäkin vuonna palveluja on tarjolla kehittämishaluisille pk-yrityksille.

Analyysilla alkuun, liiketoiminnan kehittämistä Konsultoinnilla ja osaamista Koulutuksella

ELY-keskukset ovat kilpailuttaneet yksityiset palveluntuottajat tuottamaan pk-yrityksille tarkoitettuja Analyysi-, Konsultointi- ja Koulutus-palveluja. Analyysi-palvelulla kartoitetaan yrityksen nykytilanne ja laaditaan yritykselle kehittämissuunnitelma, Konsultointi-palvelulla kehitetään yrityksen liiketoimintaa ja Koulutus-palvelulla kartutetaan yrityksen avainhenkilöiden osaamista (kuva 1). Analyysi- ja Konsultointi-palveluissa yritys voi valita noin 300 asiantuntijan joukosta itselleen sopivan konsultin. Analyysi- ja Konsultointi-palveluissa on jatkuva haku. Koulutusohjelmia käynnistetään ELY-keskusalueilla kysynnän ja käytettävissä olevien määrärahojen mukaan

Kuva 1. Yritysten kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut soveltuvat monenlaisille yrityksille

Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu kehittämishaluisille pk-yrityksille, joiden tavoitteena on kasvaa ja uudistaa toimintaansa. Mitään toimialaa ei ole rajattu palvelun ulkopuolelle eikä yritysmuoto rajoita palvelujen myöntämistä. Palvelut on kuitenkin tarkoitettu toimiville yrityksille, eivätkä ne sovellu perustamisvaiheen selvityksiin. Vuonna 2018 valtaosa palvelujen käyttäjistä oli mikroyrityksiä. ELY-keskuksen kilpailuttamilla asiantuntijoilla on osaamista monille toimialoille, ja palveluja käytettiinkin niin teollisuuden, kaupan kuin palvelualojen yrityksissä.

Kuva 2. Yritysten kehittämispalveluja käyttäneet yritykset

Yritysten kehittämispalvelut olivat vuonna 2018 suositumpia kuin koskaan

Vuonna 2018 yritysten kehittämispalveluja myönnettiin noin 2 500 yritykselle. Palvelujen hankintaan käytettiin 12,3 miljoonaa euroa. Päätöksiä tehtiin ennätyksellisen paljon ja asiakaskunta oli aiempaa laajempi. Yhteensä tehtiin 3 077 myönteistä päätöstä. Suosituin Konsultoinnin teema oli Kasvu ja Uudistaminen. Eniten suosiotaan kasvatti markkinoinnin ja asiakkuuksien konsultointi. Koulutuksessa eniten osallistujia oli talouden ja tuottavuuden johtamisen koulutuksissa. Yritysten kehittämispalveluja myönnettiin eniten Uudellamaalla. Lähes kaikissa maakunnissa palvelujen kysyntä kasvoi. Erityisesti kasvua oli Itä-Suomen maakunnissa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.

ELY-keskuksen asiakastyytyväisyyskyselyn alustavien tuloksien mukaan näyttää siltä, että yritykset ovat edelleen varsin tyytyväisiä yritysten kehittämispalveluihin. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat konsulttien ja kouluttajien ammattitaitoon. Vuonna 2018 konsulttien ja ammattitaidon keskiarvo oli 4,6 asteikolla 1-5 ja kouluttajien 4,4. Palveluja käyttäneet yritykset pitävät yritysten kehittämispalveluja tehokkaana tapana kehittää liiketoimintaa ja yli 90 % palveluja käyttäneistä asiakkaista suosittelisi niitä myös muille yrityksille.

Yritysten kehittämispalvelujen hakeminen vuonna 2019

Vuonna 2019 palvelujen myöntämiseen on koko maassa käytettävissä noin 12 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämispalvelujen hakeminen on helppoa. Yritys täyttää sähköiselle hakulomakkeelle yrityksen perustiedot ja kertoo lyhyesti kehittämistarpeistaan. Ennen hakemuksen jättämistä on kuitenkin hyvä olla yhteydessä ELY-keskukseen ja käydä läpi yrityksen kehittämistarve ELY-keskuksen asiantuntijan kanssa. ELY-keskuksesta saa myös apua sopivan konsultin valintaan ja lisätietoa suunnitelluista koulutuksista. Alkavista koulutuksista ilmoitetaan osoitteessa www.yritystenkehittamispalvelut.fi. Samasta osoitteesta saa myös kattavasti tietoa yritysten kehittämispalveluista.

Lisätietoja:

 


Päivitetty