Uutiset 2019

Ympäristöministeriön hallinnonalan valtionavustusten haku on alkanut

Ympäristöministeriön hallinnonalan valtionavustusten hakuaika vuodelle 2020 on alkanut. Hakemukset ympäristöministeriölle sekä alueellisille ELY-keskuksille tulee toimittaa viimeistään 2.12.2019 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakutapaa.

Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia ja niiden myöntäminen edellyttää, että eduskunta osoittaa kyseisen vuoden valtion talousarviossa tähän varoja. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään siis valtion talousarviossa tarkemmin määriteltyihin käyttökohteisiin.

Avustuksia voidaan myöntää esimerkiksi ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseksi, asunto- ja rakennusalan valistustoimintaan, rakennusperinnön hoitoon, jätevesineuvontaan, pohjavesien suojeluun, vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen sekä muihin hallituksen kärkihankkeiden tavoitteiden toteuttamiseen.

Lisätietoja ja linkit hakulomakkeisiin:

Alueellisia tiedotteita:


Päivitetty