Uutiset 2019

Turvallista ruokaa myös lemmikeille (Satakunta)

Satakunnan ELY-keskus suorittaa Ruokaviraston toimeksiannosta rehuvalvontaa satakuntalaisissa lemmikkieläinten ja luonnoneläinten rehua markkinoivissa yrityksissä. Rehulla tarkoitetaan tuotantoeläinten, lemmikkieläinten tai luonnoneläinten ruokintaan tarkoitettua tuotetta. Rehualan toimijoita ovat pääsääntöisesti kaikki rehuketjuun osallistuvat alkutuotannosta kaupan portaaseen asti. Ruokavirasto varmistaa rehujen laatua valvomalla, tarkastamalla ja analysoimalla maahantuotuja, kotimaassa valmistettuja sekä markkinoilla olevia rehuja

Käytännössä valvonta toteutetaan tarkastamalla markkinoilla olevien tuotteiden pakkausmerkintöjä ja ottamalla näytteitä, joista saadaan tarkempi selvyys rehun koostumuksesta ja pakkausmerkintöjen oikeellisuudesta. ELY:n tekemissä alkutalven valvonnoissa keskityttiin tarkastamaan lintujen ruokintaan tarkoitettuja tuotteita.

Rehuketjun valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että rehut ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja että ne täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Valvontaa tehdään vuosittain laadittavan valvontasuunnitelman mukaisesti.


Päivitetty