Uutiset 2019

Teiden päällystyksen onnistumista valvotaan monessa vaiheessa (Uusimaa)

Uutta asfalttia alla ja autolla ajaessa tärisee.  Ei sen näin pitänyt mennä. Tien rakennetta muokataan päällystämistä varten.

"Viime vuonna Lahden moottoritien päällystystöissä asfaltin levittäjään oli tullut vika ja pinnasta tuli epätasainen. Autolla ajaessa tuntui nypytystä ja saimme runsaasti palautetta. Pinta tehtiin pian uudelleen", ELY-keskuksen projektipäällikkö Niklas Nevalainen kertoo.

Tällaiset tapaukset ovat onneksi erittäin harvinaisia, koska päällystämisen laatua seurataan todella tarkasti.

Päällystystöitä toteuttavat ELY-keskuksen tilaamat urakoitsijat, joilla on velvollisuus tarkkailla laatua koko työn ajan. Työkohteissa käyvät myös ulkopuoliset valvojakonsultit, jotka kiinnittävät huomiota erityisesti kahteen asiaan: turvallisuuteen ja laatuun.  He eivät juuri kerro etukäteen tulostaan.

Konsulttien valvonta on pitkälti silmämääräistä havainnointia. Valvoja arvioi esimerkiksi onko työmenetelmä tilanteeseen sopiva, onko kalusto kunnossa, ovatko liikennejärjestelyt sovitun mukaiset ja eteneekö työ sovitusti. Massan koostumuksen vaihteluista sekä työtekniikasta johtuen voi asfaltin sideaineena käytetty bitumi nousta pintaan, jolloin pinnasta voi tulla liukas, etenkin sateella. Tai kun päällystäjien työvuorot vaihtuvat, voi pintaan jäädä pieni kynnys, joka saattaa täräyttää autoa.

> Katso video tien rakenteen parantamisesta Espoon Heinästiellä (Youtube)

 

Projektipäällikkö Niklas Nevalainen jututtaa urakoitsijan edustajaa heinäkuussa 2019.

Kuva: Projektipäällikkö Niklas Nevalainen jututtaa urakoitsijan edustajaa tien rakenteen parantamiseen liittyen Heinästiellä, Espoossa heinäkuussa 2019.

Pistokokeita

Teiden päällystystöissä myös asfalttimassan määrää ja koostumusta seurataan tiukasti. Uutta asfalttipintaa levitetään ja tasoitetaan.

"Urakoitsijalla on velvollisuus ilmoittaa, onko materiaalia käytetty sopimuksen mukaisesti. Yleensä massaa levitetään 100 kiloa neliölle, mikä vastaa noin neljän senttimetrin paksuista asfalttikerrosta", Nevalainen kertoo.

ELY-keskus tilaa eri työkohteista massanäytteitä kesän aikana. Näistäkään pistokokeista ei ilmoiteta urakoitsijalle kuin hetkeä aikaisemmin. Näytteet kiikutetaan laboratorioon, missä tutkitaan koostumus: kuinka paljon on kiviainesta ja kuinka paljon sideainesta eli bitumia.  Valtateillä ja vilkkaammilla teillä kiviaineksen pitää olla erittäin kovaa ja kestää nastarenkaiden kulutusta.  Kovaa kiveä on paikoin huonosti saatavilla, jonka vuoksi pistokokeilla varmistetaan vaatimustenmukaisuus.

"Urakoitsijat ovat yleensä hyvin kiinnostuneita pistokokeiden tuloksista. He joutuvat myös ottamaan omia materiaalinäytteitä työn aikana ja tuloksia verrataan ELY-keskuksen saamiin tuloksiin", Nevalainen toteaa.

Uutta päällystettä levitetään Heinästiellä Espoossa

Kuva: Päällysteen levittäminen on hikistä touhua kesähelteellä.

Laadun seuranta painottuu valmiiseen työhön

Kun päällystystyö on valmis, odotetaan yleensä 1-6 viikkoa ennen kuin aloitetaan lopulliset laatumittaukset. Mittaaminen tehdään pintaa Tuoreen asfaltin pinta on yli 100-asteinen. Vain turvakengät kestävät sen sulamatta.rikkomatta. Mittauksilla selvitetään, onko uusi päällyste tasalaatuista ja tasaista. Jos tie heti urautuu, tiedetään, ettei vanhaa rakennetta ole tasattu pohjaan saakka.

Aina välillä alemman tieverkon teillä näkyy heti päällystämisen jälkeen pieniä monttuja.  Näin käy, kun autot joutuvat odottamaan liikennevaloissa pääsyä työmaan ohitse ja renkaat painavat kuoppia tuoreeseen asfalttiin. Yleensä nämä painumat kuitenkin oikonevat muutamassa viikossa. Päällystäminen onkin tasapainoilua pinnan jäähtymiseen tarvittavan ajan ja liikenteen sujumisen välillä.

Joskus ELY-keskus saa palautetta siitä, että virheiden korjaaminen vie aikaa. Tämä johtuu yleensä siitä, että urakoitsija on jo siirtänyt kalustonsa muualle. Urakoitsijalla on kuitenkin kolmen vuoden takuuaika, jolloin työstä tai materiaalista tulleet virheet täytyy korjata.

"Jos virhe vaarantaa liikenneturvallisuutta, niin korjaukset tehdään välittömästi", Nevalainen lupaa.

 

Kuva tuoreesta asfalttipinnasta rypsipeltoa vasten.

Kuva: Valmis asfalttipinta Espoon Heinästiellä

 

Teksti: Reetta Harmaja
Kuvat: Elina Koskipahta, Reetta Harmaja


Päivitetty