Uutiset 2019

Taimimyymälöiden markkinavalvonta meneillään (Satakunta)

Satakunnan ELY-keskus tekee markkinavalvontaa taimimyymälöissä Ruokaviraston toimeksiannosta keväästä juhannukseen saakka. Taimiaineiston valvonnan tavoitteena on varmistaa, että markkinoille päätyvät, maahan tuotavat kasvituotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset terveys-, laatu- ja merkintävaatimusten osalta. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on estää vaarallisten kasvintuhoojien leviäminen Suomeen.

Puutarhakasveilla esiintyy monia karanteenituhoojia, mm. tulipolte, joten taimiaineiston puhtaus on tärkein keino estää tuhoojien leviämistä. Lisäksi tarkkaillaan myös muita taimiaineiston tuhoojia. Tarvittaessa otetaan näytteitä tarkempaa selvitystä varten.

Myytävällä taimiaineistolla pitää olla edellytykset normaaliin kasvuun lähtöön, taimet ovat normaalisti kehittyneitä, juuristo on terve, niissä on normaali nestejännitys eikä niissä ole mekaanisia vaurioita.

Vähittäismyynnissä pitää monivuotisten kasvien sekä vihannesten taimilla olla nimilappu, jossa ilmoitetaan kasvin tieteellinen ja suomen- tai ruotsinkielinen nimi, lajike, viljelijän tai myyjän nimi sekä tuotantomaat. Tuontikasveilla tulee olla kasvipassit, etenkin tulipoltteen ja versopoltteen isäntäkasveilla.

Tarkastuksen tuloksena voidaan antaa huomautus esim. kasvien merkinnästä, jolloin taimimyymälällä on mahdollisuus korjata puute. Vakavimmissa puutteissa voidaan antaa väliaikainen markkinointikielto esim. näytteen tutkimisen ajaksi tai päädytään pysyvään markkinointikieltoon ja virheellisen kasvierän hävittämiseen.

                                 


Päivitetty