Uutiset 2019

Sinilevän määrä on lisääntynyt merialueilla

Suomen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla sinilevän määrä on lisääntynyt ja levää on laajalti väliveteen sekoittuneena. Myös pintakukintoja on havaittu.

Järvillä sinilevän määrä on ajankohtaan nähden vähäistä. Yksittäisiä runsaitakin sinileväkukintoja on toki havaittu. Mikäli viileähkö ja tuulinen sää jatkuu, sinilevien pintakukintojen runsastumisen todennäköisyys pysyy pienenä.

Vedet ovat viileitä

Meriveden pintalämpötila Ilmatieteen laitoksen mukaan on Perämerellä pääosin noin 11-15 °C, Selkämerellä 13-14 °C, Saaristomerellä 14-17 °C ja Suomenlahdella 13-16 °C.

Järvissä pintavesien lämpötilat ovat kahdesta neljään asteeseen ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa viileämpiä. Etelä- ja Keski-Suomessa pintalämpötilat ovat monissa järvissä 16-18 astetta ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa 14-16 °C. Lapissa pintaveden lämpötilat ovat pääosin alle 15 °C.

Sinilevä voi olla haitaksi terveydelle

Sinilevää sisältävään veteen on syytä suhtautua aina siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Runsaasti sinileviä sisältävän veden käyttämistä ei suositella, sillä sinilevät voivat olla myrkyllisiä ja aiheuttaa mm. iho-oireita, silmien ärsytystä ja pahoinvointia. Varsinkin pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa rannasta ja vedestä, jos sinilevää on havaittavissa. Sinilevää sisältävää vettä ei pidä käyttää löylyvetenä tai ruoanlaitossa, koska sinilevämyrkky ei hajoa vettä keitettäessä.

Ohjeita sinilevän tunnistamiseen ja koko valtakunnallinen leväkatsaus: ymparisto.fi
Ilmoita levähavaintosi Järvi-meriwikiin: jarviwiki.fi


Päivitetty