Uutiset 2019

Pohjanmaan ELY-keskus toi elinkeinoelämän edustajia ja aluekehittäjiä Savosta tutustumaan Póhjamaan rannikkoseutuun Närpiöön, Vaasaan ja Pietarsaareen.

Tapahtuma avasi vieraille uusia näkökulmia ja ideoita

Pohjanmaa ja Savo viettivät kaksi antoisaa päivää yhdessä 29-30.10.2019. Vierailun tarkoituksena oli jakaa tietoa Pohjanmaan kansainvälisyydestä, työperäisestä maahanmuutosta ja kotoutumisesta sekä verkostoitua alueen elinkeinoelämän kanssa. Savolaiset saapuivat tiistaina Närpiöön, jossa lounastettiin Lind's Kökissä asiantuntijoiden kanssa.

Savolaiset pääsivät yritysvierailulle myös Närpes Grönsakerille ja Oy Närko Ab:lle. Vierailujen jälkeen vieraamme olivat vaikuttuneita siitä, kuinka tärkeää työperäinen maahanmuutto on ollut Närpiön alueelle ja yrityksille jo vuosikymmenien ajan. Närpiön kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist ja toimitusjohtaja Stefan Malm kertoivat kaupungin näkymää työvoimaperäisestä maahanmuutosta, Dynamosta ja sen vaikutuksesta alueen yritysten kilpailukykyyn.

Ilta täynnä uusia näkökulmia ja inspiroivia puheita

Rannikkoseudun tiivis yhteistyö ja runsas kansainvälinen toiminta yllättivät savolaiset positiivisesti. Vaasassa ohjelma jatkui Palosaaren kampuksella. Illalla kuultiin Vaasan kaupungin kotouttamistoimenpiteistä inspiroivia puheenvuoroja Vaasan alueelta. Vaasan kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsén avasi Vaasan kaupungin brändi- ja imagokampanjaa. Puheenvuoroja kuultiin myös sivistystoimenjohtaja Christina Knookalalta, viestintä –ja brändimanageri Kristoffer Janssonilta sekä tislaamojohtaja ja perustaja Miko Heinilä kertoi Kyrö Distilleryn inspiroivan menestystarinan. Päivä päättyi rennoissa merkeissä alueen toimijoiden ja elinkeinoelämän edustajien kanssa.

Toisena tapahtumapäivänä tutustuttiin Pietarsaareen kaupunginjohtaja Kristina Stenmanin vieraina.  Pietarsaaren seudun menestys perustuu mereen, metsään ja vahvaan elinkeinoelämään. Savolaiset saivat kaupungin, Concordian Heidi Matinlassin ja kauppakamarin Paula Erkkilän toimesta kattauksen viennistä, kehityksestä, kotouttamisen toimenpiteistä ja alueen vahvuuksista. Yritysvierailu Korv Göransilla avasi elintarviketeollisuuden työvoimapulaa ja monimuotoisuuden johtamisen haasteita. Toimitusjohtaja Gustav Granholm kertoi kansainvälisen henkilöstön rekrytoinnista ja Pietarsaaren kehittymisestä varsinaiseksi elintarveseuduksi. Mukaan mahtui myös mielenkiintoisia maahanmuuttajataustaisten tarinoita, joista yksi vierailija oli unkarilaisen Bálint Ilk. Hän kertoi oman tarinansa siitä, kuinka hän päätyi Suomeen yhdeksän vuotta sitten kansainvälisenä opiskelijana ja miten ura Korv Göranilla sai alkunsa.

-Ryhmämme sai sekä uusia ideoita että vahvistusta jo Pohjois-Savossa tehtävälle työlle ja toimenpidesuunnitelmille. Yritysten aktiivisuus kansainvälisissä rekrytoinneissa ja koko alueen yhteinen tahtotila ulkomaisen työvoiman löytämiseksi ja kouluttamiseksi tekivät vaikutuksen. Keskustelimme myös alueiden välisen yhteistyön tärkeydestä. Inspiroiva tutustumismatka!
–Mari Holopainen, Future Savo -hanke


Päivitetty