Uutiset 2019

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

mpäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus etsivät toteuttajia hankkeille, joilla vähennetään haitallisten aineiden päätymistä kaupunkien vesistöihin. Haun painopiste on viemäröidyt yhdyskuntajätevedet.

Rahoitusta on tarjolla 1,33 miljoonaa euroa, ja hakuaika päättyy 30.8.2019. Rahoitus on suunnattu yrityksille, järjestöille, tutkimuslaitoksille ja julkisille toimijoille lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Hankkeita hallinnoi Etelä-Savon ELY-keskus.

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aiheista:

  • Jätevesien laadun parantaminen kartoittamalla paikkoja, joissa haitalliset aineet päätyvät viemäriin ja kohdistamalla toimia päästölähteisiin
  • Jäteveden käsittely haitallisten aineiden vähentämiseksi ja poistamiseksi
  • Lietteen käsittely haitallisten aineiden vähentämiseksi

Tutustu hakuilmoitukseen ja haun painopisteeseen tarkemmin ELY-keskuksen sivuilla:

Lue koko tiedote (ely-keskus.fi)


Päivitetty