Uutiset 2019

Luomutilan siemenasioita: Millä siemenellä luomutila aikoo kylvää ensi keväänä?

Hernekaura, kuva: Eija Mutila

Luomutuotannossa on käytettävä luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa eli siemeniä, taimia ja kasvullista lisäysaineistoa (es. pistokkaita). Luomulisäysaineistoa on käytettävä sekä siirtymävaihe- että luomulohkoilla.

Luomussa saa käyttää itse tuotettua luomusiementä, mutta tilan oman siemenen ja muun lisäysaineiston (esim. taimet ja pistokkaat) tuotannossa on luomuvaatimusten lisäksi noudatettava muita soveltuvia säädöksiä kuten siemenkauppa- ja kasvinjalostajien oikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä.

Viime vuosien vaikeat kasvuolosuhteet saattavat vaikeuttaa luomusiemenen saatavuutta ja siksi luomutilan pitää ajoissa hankkia kylvöille käytettävät luomusiemenet. Ruokavirasto ylläpitää rekisteriä luomulisäysaineistosta josta selviää mm. saatavilla olevat luomusiemenet. Ruokavirasto voi myös myöntää yleisen luvan yhteisesti kaikille luomuviljelijöille, jos lajista ei ole luomulisäysaineistoa saatavilla. Lisäksi ELY-keskus voi myöntää luomuviljelijälle eräkohtaisen luvan tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön yhdeksi kasvukaudeksi, jos luomulisäysaineistoa ei kyetä toimittamaan ennen kylvöä tai rekisterissä olevat lajikkeet eivät perustellusti sovellu tuotantoon.

Tavanomaisen siemen käyttö ilman lupaa johtaa pääsääntöisesti luomutilalla tukileikkauksiin. Jos luomutila joutuu jostakin syystä käyttämään tavanomaista siementä, on lisäysaineiston käyttöön oltava joko ELY-keskuksen toimija- ja eräkohtainen lupa tai Ruokaviraston yleinen lupa. ELY-keskus voi hakemuksen perusteella myöntää yksittäiselle luomuviljelijälle eräkohtaisen luvan perustellusta syystä yhden kasvukauden ajaksi kerrallaan. Hakemus mahdollisine liitteineen pitää olla ELY-keskuksessa viimeistään 1.5.2019. Hakemuksen liitteeksi kannattaa toimittaa selvitys mistä ja miten luomusiemenen saatavauutta on selvitetty. Lisäksi hakemuksessa pitää olla hyvät perustelut miksi haluaisi käyttää tiettyä lajia (ohra, kaura) ja lajiketta (Voitto, Veli). ELY-keskuksen myönteinen lupapäätös käyttöön pitää olla toimijalla ennen kylvöä ja sen vuoksi ajoissa jätetty hakemus ehditään käsitellä ennen kylvöjen aloittamista.

Lisäohjeita luomusiemenen käytöstä ja lupien hakemisesta löytyy mm. luonnonmukaisen kasvituotannon yleisistä ohjeista sekä Ruokaviraston nettisivuilta

Lisätietoja antavat:

  • Teija Rinne
  • teija.rinne@ely-keskus.fi
  • 0295 022 075
  • Mirella Levomäki
  • mirella.levomaki@ely-keskus.fi
  • 0295 022 063

Päivitetty