Uutiset 2019

Litiumakku-hanke alkaa Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on saanut ympäristöministeriöltä rahoituksen litiumakku-hankkeeseen, jonka tavoitteena on selvittää litiumakkumarkkinoiden muutoksia, niiden markkinaosuuksien kasvua nyt ja tulevaisuudessa eri tuoteryhmissä sekä ennakoida litiumakkujen jätehuollon muutostarpeita. Taustalla on litiumakkujen määrien nopea kasvu ja niihin liittyvien keräys- ja kierrätysjärjestelmien osittainen puuttuminen. Hanke lisää tietoa myös litiumakkujätevirroista ja niiden kehittymisestä ja luo tietopohjaa kiertotaloustoiminnalle. Hanke kestää noin 6 kuukautta.

Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Suvi Simpanen ja hankkeen ohjauksesta vastaa Johanna Alakerttula Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Hanke linkittyy tiiviisti tuottajavastuuseen eli akkujen maahantuojien ja valmistajien velvollisuuteen hoitaa tuotteidensa jätehuolto, kun ne poistuvat käytöstä.

Lisätietoja tuottajavastuusta: www.ymparisto.fi/tuottajavastuu

 


Päivitetty