Uutiset 2019

Jätevesineuvonta jatkuu pohjalaiskunnissa kesällä 2019 (Pohjalaismaakunnat)

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa kohdistetaan ensisijaisesti lainsäädännössä mainituille herkille aluille, mutta neuvonta on avointa kaikille haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön jätevesiasioita pohtiville. Tänä vuonna Pohjanmaan Jässi-hankkeen jätevesineuvojat tekevät kartoitus- ja neuvontakäyntejä Vaasassa, Luodossa, Kaskisella, Kokkolassa, Kurikassa, Kauhavalla, Evijärvellä, Alajärvellä ja Kannuksessa.

Kuntien valitsemien alueiden kiinteistönomistajille lähetetään kirje, jossa kerrotaan heille varattu neuvonta-aika. Neuvonnan vastaanottaminen on vapaaehtoista. Kiinteistökohtaisilla kartoitus- ja neuvontakäynneillä annetaan arvio nykyisen jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta, kerrotaan tämänhetkisen lainsäädännön vaatimuksista ja tulevista uudistuksista sekä erilaisista jätevesien käsittelymenetelmistä. Neuvoja ohjeistaa nykyisen käsittelymenetelmän huoltotoimenpiteistä sekä tarvittaessa antaa ohjeita, jos jätevesijärjestelmä on uusimistarpeessa. Neuvonta on kiinteistönomistajille maksutonta.

Hankkeen neuvojia on mahdollista tavata lisäksi tulevana kesänä eri tapahtumissa ja jätevesi-illoissa. Kiinteistönomistajat löytävät jätevesineuvojan ottamalla yhteyttä hankevetäjään tai kysymällä omasta kunnasta neuvojien yhteystietoja.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontahanke Jässi on saanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää valtionavustusta hankkeen jatkon toteuttamiseksi vuodelle 2019. Jätevesitietoutta on jaettu tähän mennessä lähes koko toiminta-alueen laajuisesti jo vuodesta 2012 ja se on tavoittanut lähes 4100 kiinteistönomistajaa kiinteistöillä. Lisäksi hanke on tavoittanut kiinteistönomistajia myös kesätapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa.

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n (PVY) organisoiman Pohjanmaan Jässi-jätevesihankkeen tarkoituksena on tuottaa puolueetonta, laadukasta ja kaksikielistä jätevesitietoa ja siten pitkällä aikavälillä vähentää haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Hanke toteutetaan pääosin ympäristöministeriön rahoituksella, ja sitä valvoo Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Jätevesitietoa ja hankkeen tapahtumia on hankkeen verkkosivuilla www.jatevesihanke.fi/pohjanmaa. Lisätietoa jätevesien käsittelystä Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta www.ymparisto.fi ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n sivustolta "Opas jätevesien maailmaan" www.vesiensuojelu.fi/jatevesi.

Lisätietoa

  • Sonja Maanselkä, hankevetäjä, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, p. 044 7047 116
  • Heli Jutila, toiminnanjohtaja, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, 0400 92 4848

Päivitetty