Uutiset 2019

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta, rekrytoinnit alkavat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)

Työ käynnistyy Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella lisävoimia rekrytoimalla.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Helmi-elinympäristöohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta parantamalla uhanalaisten luontotyyppien ja lajien tilaa. Vaikuttavia toimia toteutetaan suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla lintuvesiä- ja kosteikoita, hoitamalla perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä hoitamalla ja kunnostamalla ranta- ja vesiluontoa. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella panostetaan vuonna 2020 mm. soiden ja metsien suojeluun, suojelusoiden ennallistamiseen, kunnostusojituksien vesien palauttamiseen, perinnebiotooppien inventointiin ja kunnostuksien toteuttamiseen, Natura-alueiden tilan arviointiin sekä hoidon ja käytön suunnitteluun, lintuvesien kunnostukseen sekä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien inventointeihin.

Saavuttaaksemme tavoitteemme tarvitsemme joukkomme vahvistukseksi lisää asiantuntijoita. Soiden ja metsien suojelun toteuttajien sekä lintuvesien ja vesien palautuksen koordinaattorin paikat tulevat haettavaksi 3.12.2019 ja perinnebiotooppien, Natura –alueiden suunnittelijan ja laji- ja luontotyyppi-inventoijien paikat myöhemmin joulukuulla.

Seuraa valtiolle.fi palvelua

Kuva Kauhajoen Mustaisnevalta

Kuva: Kauhajoen Mustaisneva.


Päivitetty