Uutiset 2019

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajat nimitetty

Nimitetyt johtajat vastaavat vastuualueensa johtamisesta ja sen toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtäviin kuuluu ympäristönsuojeluun, alueiden käyttöön, rakentamisen ohjaukseen, kulttuuriympäristön hoitoon, luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön sekä vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyviä toimia.

Sen tehtävänä on myös valvoa yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa, tuottaa ja jakaa ympäristöä koskevaa tietoa sekä parantaa ympäristötietoisuutta, ehkäistä ja torjua ympäristövahinkoja ja -haittoja, huolehtia valtion vesitaloudellisista luvista ja yksityisoikeudellisista sopimuksista sekä huolehtia ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta.

Virkoihin 1.1.2020-31.12.2024 väliselle ajalle nimitetyt

Etelä-Savon ELY

Diplomi-insinööri, ylijohtaja Pekka Häkkinen 

Etelä-Pohjanmaan ELY

Arkkitehti, hallintotieteiden maisteri, suunnittelujohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Hämeen ELY

Diplomi-insinööri, ylijohtaja Tommi Muilu 

Kaakkois-Suomen ELY

Diplomi-insinööri, ylijohtaja Leena Gunnar 

Kainuun ELY

Filosofian tohtori, yksikön päällikkö Sari Myllyoja 

Keski-Suomen ELY

Filosofian kandidaatti, johtaja Kari Lehtinen 

Lapin ELY

Arkkitehti, johtaja Timo Jokelainen 

Pirkanmaan ELY

Filosofian maisteri, erityisasiantuntija Mari Rajala 

Pohjois-Karjalan ELY

Diplomi-insinööri, johtaja Janne Kärkkäinen 

Pohjois-Savon ELY

Diplomi-insinööri, johtaja Jari Mutanen 

Pohjois-Pohjanmaan ELY

Diplomi-insinööri, ylijohtaja Jonas Liimatta 

ymparistoministerio.fi

 
 

Päivitetty