Uutiset 2018

Yleishyödyllisten investointien teemahaku avattu (Kaakkois-Suomi)
Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjestää teemahaun yleishyödyllisille investoinneille. Teemahaku toteutetaan 1.1. – 31.3.2019 ja se koskee kaikkia yleishyödyllisiä investointeja. Niitä ovat esim. maaseudun ympäristö- ja kulttuurikohteet, ulkoilmarakenteet, retkisatamat, reitistöt, vesihuolto- ja tietoliikenneverkostot. Hankkeiden odotetaan tukevan maaseudun elinkeinojen kehittymistä ja elinvoimaisuutta.

Teemahakuun kohdennetaan rahoitusta alustavasti neljä miljoona euroa. Hankkeiden odotetaan tukevan maaseudun elinkeinojen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Hankkeiden valinnassa arvostetaan niiden uutuusarvoa. Valinnassa kiinnitetään huomiota myös hankkeen toteuttamisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Yksilöity investointisuunnitelma, sen pohjalta tehty tarkka kustannusarvio ja investoinnin edellyttämät luvat ovat keskeisiä vaadittavia hakemusasiakirjoja.

Yleishyödyllisten investointien teemahakuun on päädytty maaseudun yritysrahoituksen suunniteltua vähäisemmän kysynnän johdosta. Lisäksi teemahaulla yleishyödylliset investointihankehakemukset saadaan keskitettyä samaan valintajaksoon, jolloin niiden valinta on oikeudenmukaista. Tämän teemahaun rahoituspäätösten jälkeen Kaakkois-Suomen ELY-keskus ei todennäköisesti tällä ohjelmakaudella enää rahoita uusia yleishyödyllisiä investointihankkeita.

Lisätietoja: Jukka Penttilä, p. 0295 029 077 ja Leena Hyrylä, p. 0295 029 047


Päivitetty