Uutiset 2018

Vapaaehtoisella metsiensuojelulla on saavutettu hyviä tuloksia Pohjoismaissa

Viimeisten kymmenen vuoden aikana vapaaehtoisesta suojelusta on tullut tärkeä osa metsien monimuotoisuuden turvaamista niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassa. Tämä selviää Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittaman ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman hankkeen tuoreesta raportista.

Suomessa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman eli METSOn tavoitteena on vuoteen 2025 mennessä suojella pysyvästi noin 96 000 hehtaaria luonnoltaan arvokkaita metsiä vuoden 2008 tilanteeseen verrattuna sekä tehdä määräaikaisia suojelusopimuksia ja luonnonhoitoa 82 000 hehtaarilla. Tähän mennessä tavoitteesta on toteutettu noin 60 prosenttia.

Vapaaehtoinen suojelussa metsänomistaja voi oma-aloitteisesti esittää metsiään rauhoitettavaksi. Sen jälkeen viranomainen arvioi tarjotun metsän luontoarvoja, esimerkiksi runsas lahopuusto ja muiden suojelualueiden läheisyys nostaa alueen suojeluarvoa. Suojelu voi olla määräaikaista tai pysyvää, josta metsänomistaja saa korvauksen. Tavoitteena on muodostaa suojeltujen alueiden toisiinsa kytkeytynyt verkosto, joka tukee harvinaisten ja uhanalaisten lajien levittäytymistä ja säilymistä.

Lue lisää:


Päivitetty