Uutiset 2018

Vanhaa, uutta ja digitaalista kaavaa ja muitakin maankäytön kysymyksiä

Maankäytön suunnittelijat ja kaavoittajat tapasivat Lappeenrannassa

Kaakkois-Suomen alueidenkäytön ja rakentamisen neuvottelupäivät pidettiin Lappeenrannassa. Päivillä on laaja edustus alueen kuntien ja ELY-keskuksen lisäksi myös ympäristöministeriöstä. Tilaisuuteen oli kokoontunut lähes sata kaavoituksen ja maankäytön kysymyksiä työkseen ratkovia.

Ensimmäisen päivän teemana oli ajankohtaiset maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyvät kysymykset

Ympäristöneuvos Matti Laitio kokosi esityksessään maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen uusimmat tuulet. Jatkossakin tarvitaan eri suunnittelutasoja, mutta miten asiat 'organisoidaan' ja mikä on informatiivisen tiedon merkitys suunnittelussa? Auttaisiko digitalisaatio? Mitäs jos olisikin vain yksi kuntakaavataso? Valtakunnalliset maankäytönsuositukset nostavat jatkossakin merkittäviä kysymykset keskusteluun ja toteutettavaksi (VAT). Mutta paljon on pohdittavaa ennen lain uudistamista, esimerkiksi mikä on maakuntakaavan rooli kun aluehallinto organisoituu uudelleen?

Yksi näkökulmia joka on noussut maankäyttö ja rakennuslain uudistuksessa esille on se, että maankäytön suunnittelussa kuntien ja alueiden erilaisuus on otettava huomioon toteaa Laitio.

Maankäyttö- ja rakennuslakiuudistuksen nettisivu

Ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Jaana Junnilla jatkoi digikaavoituksen problematiikasta. Digi tulee ja meidän on oltava mukana!  ' Tulevaisuuden näkymänä olisi että internetistä löytyy yksi ajantasainen kaavanäkymä, voimassa olevien kaavapäätösten älykäs yhdistelmä. Näkymää voi zoomata ja klikkailla kuin googlen karttapalvelua. Samalla avautuu yhä yksityiskohtaisempia tietoja kaavan sisällöstä.'

Lisää pohdintoja aiheesta Jaanan blogissa https://bit.ly/2xyC6Ay

Iltapäivällä pohdittiin ryhmätöissä mm. miten saada aikaan aito vuorovaikutus kaavoituskysymyksissä eri kohderyhmien esimerkiksi nuorten kanssa. Millaista strategista suunnittelua tarvitaan kunnissa, entä maakunnissa? Verkostoituminen ja kokemusten jakaminen samojen kysymysten kanssa painiskelevien asiantuntijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää myös siksi, että eri alueilla käytännöt olisivat yhteismitallisia. Ryhmätöiden ideoita ja ajatuksia tämän linkin takana (pdf 16 Mb)

Toinen päivä oli enemmän kuntien vuoropuhelua

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan tervehdyksen jälkeen, kertoi Kotkan-Haminan seudun strategisesta maankäytön suunnittelusta yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski.

Maarit Pimiä isäntäkaupunki Lappeenrannasta taas kävi läpi kaupungin ajankohtaisia kuulumisia maankäytön ja kaavoituksen saralta.

Sitten pääsivät ääneen muiden kuntien edustajat. Tilannekatsauksia kuultiin Kotkan, Kouvolan, Imatran ja Haminan kunnilta. Lisäksi kuultiin myös Antti Hirvikallion terveisiä Etelä-Karjalan pieniltä kunnilta.

Iltapäivällä oli vielä painavaa asiaa

Millaiseen suuntaan ympäristöministeriö rakentamisen ohjausta viedään kertoi erityisasiantuntija Tomi Marjamäki.

Rakennussuojelua ja sen tärkeää roolia kaavoituksessa ja lupakäytännöistä pohti amanuenssi Sini Saarilahti Etelä-Karjalan museolta.  Parasta suojelua on rakennuksen käyttäminen. Hän korosti myös ympäristökasvatuksen merkitystä rakennussuojelussa.

Viimeisenä käytiin läpi erilaisia oikeuskäytäntöjä, joita esitteli hallinto-oikeuden tuomari Ritva Schiestl Itä-Suomen hallinto-oikeudesta.

Päätöspuheenvuoroissa osallistujat korostivat tapaamisten merkitystä ja toivoivat ELY-keskukselta jatkossakin vuosittain vastaavia tapaamisia.

Materiaalit:

1. päivä (tiedostot pdf-muodossa)

Kooste työpajoista

2.päivä

Jutun kokosi Sirpa Skippari

 


Päivitetty