Uutiset 2018

Tiehankesivut kootaan yhteen organisaatioriippumattomasti

Tiehankesivut ovat yksi katsotuimmista ELY-keskusten verkkosivuista. Asiakkaan on kuitenkin ollut vaikea tietää, kuka hankkeista milloinkin vastaa ja mistä hankkeisiin liittyvä tieto löytyy. Hankkeet on jaoteltu ELY-keskusten liikennevastuualueiden aluejaon mukaisesti. Lisäksi Liikennevirasto toteuttaa osan hankkeista ja näiden osalta tiedot löytyvät Liikenneviraston sivuilta.

Tiehankesivut on nyt tarkoitus koota yhteen organisaatioriippumattomasti. Kaikki tiehankkeisiin liittyvä tieto löytyy jatkossa Liikenneviraston sivuilta. Tiedon löydettävyyttä parannetaan myös helposti tunnistettavalla aluejaottelulla. Hankkeet kootaan sivuille maakuntakohtaisesti siten, että hankkeet näkyvät kaikkien niiden maakuntien sivuilla saman sisältöisinä, joiden alueelle hanke ulottuu. Enää ei siis tarvitse tietää, mikä taho hankkeesta vastaa. Riittää, kun tietää, minkä maakunnan alueelle hanke sijoittuu. Hankkeet on myös jaoteltu etenemisvaiheen mukaan suunnittelu- ja toteutusvaiheen hankkeisiin.

Liikenneviraston sivusto on teknisiltä ratkaisuiltaan monipuolisempi, joten se antaa meille entistä paremmat mahdollisuudet hankkeiden monipuoliseen esittelyyn. Sivustolle on mm. mahdollista koota hankkeita laajempina yhteysvälihankkeina, jolloin asiakkaamme saavat samasta paikasta tiedot kaikesta, mitä tietyllä yhteysvälillä tapahtuu riippumatta siitä, kuka vastaa eri osahankkeiden toteuttamisesta.   

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pilotoinut tiehankesivujen siirtotyötä Varsinais-Suomen ja Satakunnan hankkeiden osalta ja ne löytyvät jo nyt Liikenneviraston sivuilta. Muut ELY-keskukset siirtävät omat tiehankesivujensa Liikenneviraston sivuille syksyn aikana. Myös Liikennevirasto tulee kokoamaan omat tiehankkeensa maakuntakohtaisten sivujen alle.

Tutustu Liikenneviraston tiehankesivuihin jo nyt:


Päivitetty