Uutiset 2018

Suomen tulevaisuus on edelleen metsissä (Kaakkois-Suomi)

Metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät 2018 pidettiin Varkaudessa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen metsäteollisuuden erikoistumisryhmä järjesti metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät tällä kertaa Varkaudessa. Varkautelainen tehdasmiljöö loi upeat puitteet kaksipäiväiselle tilaisuudelle, johon oli saapunut noin 50 metsäteollisuusasiantuntijaa eri puolilta Suomea edustaen kattavasti suomalaista metsäteollisuutta ja viranomaistahoja.

Yli-insinööri Timo Ålander vetää metsäteollisuuden erikoistumisryhmää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa. Ryhmään kuuluu tällä hetkellä 6 henkilöä, joiden tehtäviä on käytännön valvontatehtävien lisäksi erilaiset hallintoa palvelevat metsäteollisuuden valvontaan liittyvät kehittämistehtävät.

Tavoitteena olla kiertotalouden kärkimaa

Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallion (YM) kertoi Suomen biotalouden tavoitteista. Yksi niistä on se, että Suomi on kiertotalouden kärkimaa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on luotu viisi painopistealuetta käsittävä tiekartta vuosille 2016-2025. Linkki

Uudet biotuotteet kestävällä pohjalla

Professori Olli Dahlin (Aalto Yliopisto) mukaan Suomen tulevaisuus on edelleen metsissä, mutta emme saa unohtaa kannattavia perinteisiä biomassan hyödyntämisreittejä. Dahlin mukaan metsäbiomassasta voidaan valmistaa kaikkia niitä tuotteita, joissa on hiiltä ja vetyä, mutta haasteena on löytää kannattavimmat ja kestävimmät valmistusreitit. Uusien prosessien tulee kuitenkin olla itsessään kannattavia ja kestävällä pohjalla. Parhaat edellytykset uusien biotuotteiden tekijöiksi saavutetaan tällä hetkellä sellutehtaiden, sahojen ja energiantuotantolaitosten modifioinnilla.

Suomen ympäristökeskus on käynnistämässä noin kaksi vuotta kestävä BioBAT-
hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa BAT-referenssitietoutta biojalostamotoiminnasta kansalliseen käyttöön ennen seuraavaa metsäteollisuuden IED BAT-prosessia. Projektia vetää Timo Jouttijärvi Suomen ympäristökeskuksesta. Linkki

Priorisoinnissa ykkösenä uudisinvestoinnit

Johtaja Erkki Kantolan (PSAVI) mukaan pääosa Suomen metsäteollisuuden investointihankkeista suuntautuu tällä hetkellä Pohjois-Suomen ja Kainuun alueelle, mikä asettaa haasteita myös ympäristölupien käsittelylle. Uudisinvestoinnit priorisoidaan lupaprosessissa ykkösiksi ja muut isot laitokset joutuvat odottamaan ympäristölupapäätöksiään kauemmin..

Esimerkkejä uusien suurten sellutehtaiden lupaprosesseista

Ympäristöneuvos Riitta Ikäheimo esitteli uusien suurten sellu-/biotuotetahtaiden luvitusprosessia käytännön esimerkeillä. Esityksessä pohdittiin ympäristö- ja vesiluvan vesistöön sekä ilmaan johdettavien päästöjen raja-arvoja, toimenpidevelvoitteita sekä ympäristöluparatkaisujen perusteihin liittyviä keskeisiä erityispiirteitä.

Ympäristöasiantuntija Esa Kuitunen jatkoi samaa teemaa valvojan näkökulmasta, toisen nyt jo toiminnassa olevan biotuotetehtaan valvonnan osalta. Ensimmäisen käyttöönottovuoden aikana on ollut paljon häiriötilanteita, jotka ovat aiheuttaneet suunnittelemattomia alasajoja ja sitä kautta häiriöpäästöjä. Tehtaan yhteyteen on suunniteltu rakennettavan tulevaisuudessa myös muita biotaloustoimintoja.

Kaakkois-Suomen BioBAT-hankkeet listattu

Metsäteollisuuspäivät lopussa ääneen pääsivät Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) opiskelijat. Tekniikan kandidaatti Olli Helppi toteutti BioBAT-hankkeen esiselvityksen, jonka lopputuloksena oli excel-muotoinen tietokanta Suomessa viime aikoina toteutetuista sekä lähitulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavista biotuotantolaitoksista.


Päivitetty