Uutiset 2018

Satakunnan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoituskatsaus 2/2018 (maaseutuohjelma):

Satakuntalaisyritykset investoivat nyt tuotantotiloihin ja -laitteisiin – hakemusmäärä selkeästi viime vuotta suurempi (Satakunta)

Satakunnan ELY-keskuksen myöntämät hanke- ja yritystuet

Kesäkuukausien aikana Satakunnan ELY-keskus myönsi tukea 1 uudelle kehittämishankkeelle. Yhteensä kehittämishankkeita on tuettu 4 vuoden 2018 aikana. Hanketukia on koko ohjelmakauden (2014-2020) aikana myönnetty yhteensä 54 kehittämishankkeelle noin 8,47 milj. euroa.

Myönteisen tukipäätöksen sai touko-elokuussa 19 yritysten hanketta. Tukea myönnettiin yhteensä lähes 625 000 euroa ja tuettujen hankkeiden kokonaiskustannukset ovat yli 2,87 miljoonaa euroa (ks liite 2).

– Yritystukien kysyntä on jatkunut erittäin vilkkaana koko vuoden ja hakemusten määrä tulee olemaan selkeästi viime vuotta suurempi. Erityisen ilahduttavaa on, että nousukausi on nyt hyvässä vauhdissa sekä maaseudun mikroyrityksissä että pk-yrityksissä. Kasvua haetaan erityisesti investoimalla uusiin tuotantotiloihin ja -laitteisiin. Samalla investoinnit synnyttävät myös uusia työpaikkoja, kertoo maaseudun kehittämisen asiantuntija Timo Pukkila Satakunnan ELY-keskuksesta.

Merkittävimmät tuetut toimialat ohjelmakaudella ovat olleet elintarvikkeiden ja metallien jalostus.

Leader-ryhmien myöntämät hanke- ja yritystuet

Viiden Satakunnan alueella toimivan Leader-ryhmän kautta rahoitettiin touko-elokuussa 22 yhteisöjen ja yhdistysten hanketta. Näille myönnettiin tukea yhteensä noin 670 000 euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yli 1,2 miljoonaa euroa (ks. liite 1).

Neljä rahoitetuista hankkeista ovat Leader-ryhmien teemahankekokonaisuuksia, joiden kautta rahoitusta myönnettiin yhteensä 38 alahankkeeseen eli yhteisöjen pienempiin investointi- ja kehittämistoimiin.

Yhteensä vuonna 2018 viranomaispäätöksen saaneita yhteisöjen hankkeita on 53. Vuonna 2017 Leader-ryhmien kautta rahoitusta saivat yhteensä 119 yhteisöjen ja yhdistysten hanketta. Yleishyödyllisissä Leader-hankkeissa omarahoitusosuutta on mahdollista kattaa talkootyöllä.

Touko-elokuussa 2018 Leader-tukea myönnettiin 10 mikroyrityksen investointeihin ja kehittämistoimiin. Tukea myönnettiin yhteensä noin 209 000 euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 986 000 euroa.

Vuonna 2018 yhteensä 26 yritysten hanketta on saanut tukea Leader-ryhmien kautta. Vuonna 2017 rahoitettiin yhteensä 65 yritysten hanketta.

Leader-ryhmien kautta rahoitettavista hankkeista päättää Leader-ryhmän hallitus. Viranomaispäätöksen tekee ELY-keskus. Rahoituskatsauksessa ovat mukana viranomaispäätöksen saaneet hankkeet.

Maatalouden rakennetuet

Touko-elokuussa 2018 Satakunnan ELY-keskus myönsi maatalouden rakennetukia 46 investointiin (ks. liite 3). Avustuksena myönnettiin noin 1,5 milj.euroa ja korkotukilainana 1,4 milj.euroa. Tuettujen investointien kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 5,0 miljoonaa euroa.

Ohjelmakauden alusta lähtien maatalouden rakennetukia on myönnetty yhteensä 417 investointiin ja 86 tilanpidon aloittamiseen, avustuksena noin 25,6 milj.euroa ja korkotukilainana vajaa 40 milj.euroa. Tuettujen investointien kokonaiskustannukset ovat hieman yli 70 milj.euroa.

Nuoren viljelijän aloitustukia on myönnetty touko-elokuussa 12 tilanpidon aloittamiseen, avustuksena 420 000 euroa ja korkotukilainana noin 1,5 milj.euroa.

Satakunnan ELY-keskus myöntää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 mukaista EU:n maaseuturahaston tukea yrityksille, kehittämishankkeille sekä maatilainvestointeihin ja tilanpidon aloittamiseen. Maaseuturahaston yritys- ja hanketukia myöntävät lisäksi Leader-ryhmät. Meneillään olevan ohjelmakauden haut käynnistyivät keväällä 2015.

Satakunnan ELY-keskus tekee viranomaispäätökset 4 Leader-ryhmän (Ravakka, Karhuseutu, Pyhäjärviseutu ja Pohjois-Satakunta) hankkeisiin. 1 ryhmän (Joutsenten reitti) viranomaispäätökset tekee Pirkanmaan ELY-keskus.

Liitteet:

Lisätietoja antavat:

Maaseutuohjelma, hanke- ja yritystuet:
Timo Pukkila, maaseudun kehittämisen asiantuntija timo.pukkila@ely-keskus.fi / 0295 022 115

Leader-tuet:

Leader Karhuseutu: Salme Pihlajamaa salme.pihlajamaa@karhuseutu.fi / 050 592 6022
Leader Ravakka: Ulla Kallio ulla.kallio@ravakka.fi / 0440344345
Leader Pyhäjärviseutu: Elina Haavisto elina.haavisto@pyhajarviseutu.fi / 044 534 2992
Leader Pohjois-Satakunta: Juha Vanhapaasto juha.vanhapaasto@kankaanpaa.fi / 050 589 6269
Leader Joutsenten reitti: Petri Rinne petri.rinne@joutsentenreitti.fi / 040 555 3232

Maatilainvestoinnit:

Katriina Rosvall, maatilarahoitusasiantuntija katriina.rosvall@ely‐keskus.fi / 0295 022 076


Päivitetty