Uutiset 2018

Rakentaminen hiljeni Etelä-Savon kunnissa (Etelä-Savo)

Kymmenessä vuodessa asuin- ja lomarakennusten lupamäärä on pudonnut noin neljäsosaan Etelä-Savossa, eikä merkittäviä muutoksia trendiin ole näkyvissä. Puumalassa on nähtävissä pientä piristymistä lomarakentamisen luvituksessa. Savonlinnassa on purettu kuusi kerrostaloa ja seitsemän rivitaloa ja ensi vuonna saatetaan purkaa jopa 150 asuntoa. Maakunnan ikärakenteen kehitys näkyy siinä, että erilaista palveluasuntojen rakentamista on suhteellisen paljon. Koulupalvelut keskittyvät keskustoihin: mm. Kangasniemellä, Juvalla ja Pieksämäellä on menossa merkittäviä kouluhankkeita, Mikkelillä ne ovat edessä.

Rakentamisen hiljeneminen nousi vahvasti esille maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kehittämiskeskusteluissa vuonna 2018. Tilaisuuksissa keskusteltiin kaavoituksen ja rakennusvalvonnan lisäksi muistakin ELY-keskuksen ja kunnan yhteisistä teemoista, kuten liikenne-, ympäristö-  ja elinkeinoasioista ja seurattiin yhdessä edistettäviä painopistehankkeita. Viime vuosina aluehallinnon uudistusta on vähintään sivuttu kaikissa keskusteluissa. Tänä vuonna etsittiin tulevan maakunnan ja kuntien strategioiden liittymäpintoja.

Kaupungeissa myös positiivista virettä

Mikkelin keskustelussa todettiin, että kantakaupungin yleiskaava etenee ehdotusvaiheeseen ja Satamalahden kehittäminen on edennyt hitaasti, mutta ei ole unohdettu. Karilan risteysalueen kehittäminen alkaa ja Eco-Sairilaa viedään eteenpäin. Visulahteen odotetaan veturihanketta. Asuntomessualueen liepeiltä alkavat tontit loppua ja kaavoitusta on jatkettava. Launialan uusia alueita valmistellaan asuinkäyttöön. Geopark-hankkeessa todettiin tarve päästä konkretiaan.

Mikkelin kantakaupunkia. Kuva: Marjukka Manninen

Pieksämäellä elettiin hyvissä tunnelmissa Prisman avajaisten alla Äijäparkin avajaisten jälkeen. Veturitallien alueen satsaus nostaa esiin matkakeskuksen heikon tason, ja se todettiin yhteisesti kehitettäväksi hankkeeksi - toki paljon on kiinni VR:stä ja Liikennevirastosta. Kaupunki jatkaa Pieksäjärven ranta-alueen kerrostalokaavan valmistelua ja Vangasjärven rantaan tulee uutta asuinaluetta. Niinimäen merkittävä tuulivoimakaava on hallinto-oikeudessa, mutta hanketta ei ole haudattu. Nikkarilaan suunnitellaan hotellia.

Savonlinnassa kuultiin teknologiapuiston vahvasta kehittymisestä ja laajenemistarpeesta, mikroselluteknologian mahdollisuuksista ja kasvavasta elektroniikka-alan keskittymästä. Matkailun kehittäminen oli monin tavoin esillä; kaupunginjohtaja kaipasi jopa uutta isoa resort-aluetta. Keskustaan Olavinkadulle etsitään vetovoimatekijöitä, eikä tornihotellihankettakaan ole kuopattu, vaikka se ei ole juuri edennyt. Kansallisen kaupunkipuiston hanke on valmistelussa ja kantakaupungin strateginen yleiskaavaluonnos valmistuu alkukeväästä 2019.

Kaavoitus, liikenne ja jätevesiasiat puhuttivat

Taajamayleiskaavojen tilanne on maakunnassa kohtuullisen hyvä. Erilaisia rantayleiskaavojen päivityksiä on vireillä: Sulkavalla tehdään uutta koillisosan rantayleiskaavaa ja Heinävesi päivittää ohjelmallisesti rantayleiskaavojaan. Heinävedellä jännitettä ovat tuomassa puheet grafiittikaivoksesta, hankkeen todentuminen YVA-prosessiin selkeytyy keväällä 2019. Mäntyharju jatkaa matkailun kehittämistä keskusta-alueella.

Liikenteen osalta puhutti lähes jokaisessa kunnossa teiden kunto, kasvava korjausvelka ja myös kunnossapidon laatu. Valitettavasti ELY-keskuksen puolesta ei voitu luvata merkittävää kohennusta nopealla aikataululla, koska rahoitusnäkymät ovat heikot.

Kuntakierroksella tuli seurattua myös haja-asutuksen jätevesiasetuksen toteutumisen edistymistä, takaraja on kriittisillä kiinteistöillä 31.10.2019. Tähän saakka jätevesijärjestelmien saneeraaminen on hiljaista, mutta syksyllä 2018 saattoi havaita muutoksen: monessa kunnassa luvitus oli alkanut vilkastua. Ensi kesänä kaivinkoneille on työtä.

Etelä-Savon kannalta on todella harmillista, että Joroinen ja Heinävesi saattavat vaihtaa maakuntaa jo vuoden 2020 alusta. Etelä-Savon ELY-keskus käy noissa monin tavoin hienoissa kunnissa näillä näkymin viimeisen kehittämiskeskustelun ensi vuonna.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Eero Korhonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 189


Päivitetty