Uutiset 2018

 

Pälkäneen keskustan pohjavesialueen rajauksiin muutoksia (Pirkanmaa)

Pälkäneen keskustan alueelle sijoittuvan pohjavesialueen (Isokangas-Syrjänharju A) rajauksiin ja luokitukseen on tehty muutoksia. Pohjavesialue ulottuu jatkossa Kostianvirtaan asti.

Pälkäneen kunnan pohjavesialueiden rajat ja luokat tarkistettiin keväällä 2018. Pohjavesialueista järjestettiin kuuleminen, jonka tarkoituksena oli tiedottaa pohjavesialueen asukkaita ja toimijoita pohjavesialueista sekä mahdollistaa pohjavesialueiden rajauksiin vaikuttavan hydrogeologisen tiedon toimittaminen. Kuulemisen aikana saapuneet lausunnot ja mielipiteet on käyty läpi Pirkanmaan ELY-keskuksessa.

Pälkäneen kunnan alueella nykyisiin pohjavesialueen rajauksiin ja luokkiin tulee muutoksia ainoastaan Isokangas-Syrjänharju A pohjavesialueella, jossa pohjavesialue ulottuu jatkossa Kostianvirtaan asti.

- Isokankaan-Syrjänharjun osalta rajaukseen on päädytty, koska pohjavesimuodostuma sekä karkearakeiset hyvin vettä johtavat kerrokset jatkuvat katkeamattomana Kostianvirtaan saakka. Pohjaveden virtaus suuntautuu harjun pituussuunnassa kohti Kostianvirtaa. Hydrogeologisten tietojen perusteella alue soveltuu vedenhankintaan, toteaa ylitarkastaja Annukka Galkin Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Samalla Isokangas-Syrjänharju A pohjavesialueen luokka muuttuu I luokasta 1E:ksi. I luokka on tarkoittanut vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (vanha luokitus) ja 1E tarkoittaa vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta, joka ylläpitää suoraan pohjavedestä riippuvaista merkittävää ekosysteemiä eli Keiniänrannan Natura-aluetta (uusi luokitus).

Pohjavesialueen rajausmuutoksen vaikutus alueen asukkaille ja toimijoille

Pohjaveden pilaamiskielto koskee kaikkea pohjavettä, ja se on ollut voimassa myös ennen pohjavesialueen rajausmuutosta. Pohjavesialueen rajausmuutoksella on joitain vaikutuksia asukkaille, mutta rajaus ei lähtökohtaisesti estä esimerkiksi yritystoimintaa alueella.

- Esimerkiksi maanalaisia öljysäiliöitä ei tarvitse poistaa, mutta niille tulee säädöksiin perustuva tarkastusvelvollisuus. Energiakaivojen toimenpidelupamenettelyssä on huomioitava jatkossa mahdollinen riski pohjavedelle ja energiakaivohanke voi edellyttää myös vesilain mukaisen luvan. Jo olemassa olevia toimintoja sekä alueella sijoittuvia toimintoja tarkastellaan tapauskohtaisesti ympäristölainsäädännön mukaisesti pohjaveden suojelu huomioon ottaen, kertoo ylitarkastaja Vesa Hyvärinen.

Pohjavesialueiden rajaukset ja luokat lisättiin ensimmäistä kertaa lainsäädäntöön vuonna 2015 (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1263/2004, vesienhoitolaki)). Vesienhoitolakia tarkentava asetus tuli voimaan marraskuussa 2016 (Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 1040/2006). Lakimuutoksen myötä kaikki Suomen pohjavesialueet tarkastellaan uudelleen.

Lisätietoja:

  • Pälkäneen pohjavesialueet (www.ymparisto.fi – kohta Pirkanmaan pohjavesialueet)
  • Pirkanmaan ELY-keskus:
    • ylitarkastaja Annukka Galkin, (annukka.galkin(at)ely-keskus.fi, p. 0295036323), Pälkäneen kunnan pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset
    • ylitarkastaja Vesa Hyvärinen (vesa.hyvarinen(at)ely-keskus.fi. p. 0295036332), pohjavesialueen vaikutukset alueen asukkaille ja toimijoille

 


Päivitetty