Uutiset 2018

Pakolaistaustaisten ohjausta kehitetään valtakunnallisesti POKE-hankkeessa
- Aloitusseminaari pidettiin Kouvolassa 4.12.2018 (Kaakkois-Suomi)

Maahanmuuttajat tarvitsevat etenkin alkuvaiheessa ohjausta ja tukea pystyäkseen itsenäisesti rakentamaan omaa oppimisen ja työllistymisen polkuaan vieraissa ja nopeasti muuttuvissa oloissa. Erityisen haavoittuvaisessa asemassa ovat pakolaistaustaiset maahanmuuttajat. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa käynnistyi POKE, Pakolaistaustaisten ohjauksen kehittäminen -hanke, jossa kehitetään kiintiöpakolaisina Suomeen tulleiden TE-toimistojen asiakkaiden ohjausta. Kouvolassa 4.12.2018 pidetyssä hankkeen aloitusseminaarissa kuultiin ajankohtaisia puhujavieraita.

              
                         POKE -hankkeen hankepäällikkö Eija Asikainen

Etnistyvätkö nuorten toisen asteen koulutusvalinnat?


Toistuvuus nuorten valinnoissa innosti yliopistonlehtori ja tutkija Anne-Mari Souton tarkastelemaan asiaa ja myös nuorille tarjottavan ohjauksen roolia. Souto huomasi Lähihoitaja, merkonomi vai rakennusmies
-  haastattelututkimuksessaan
, että nuorille tarjottavassa ohjauksessa tyydytään usein helppoon ja yhteiskunnalle hyväksi koettuun ratkaisuun, sekä sivuutetaan asioita, joita pitäisi Souton mukaan huomioida paremmin (maahanmuuton juurisyyt, rasismi, perhesuhteet..), jotta nuori saisi kunnon eväät oman koulutus- ja urapolkunsa käynnistämiseksi. - Vaikka keskiarvo olisi yli 9, opinto-ohjaaja saattaa suositella afrikkalaistaustaiselle nuorelle naiselle lähes automaattisesti lähihoitajan opintoja, Souto summasi.

 Souto mainitsee termin "väistelevä ohjaus", jossa ohjattavat saattavat jäädä poukkoilemaan urapolulla ja jopa keskeyttämään opintonsa. - Onko ohjaus alistunut markkinoiden voitelijaksi ja kenen tarpeita me palvelemme? Yhteiskunnallisuutta väistelevä ohjaus ei avaudu Souton mukaan kannattelemaan normaalista poikkeavia elämänkulkuja ja tutkimaan yksilön ohella häntä ympäröivää yhteiskuntaa sellaisena, jona se aukeaa tai sulkeutuu hänen asemastaan ja elämänhistoriastaan. - Ohjaus vaatii aikaa, huomioita, kunnioitusta ja tilanneherkkyyttä, muuten tuloksena on koulutuspolkujen ja työmarkkinoiden sukupuolittuminen ja etnistyneen segregoitumisen vahvistuminen.

Näkökulmia uudistuvaan työhön


Toinen puhujavieras, erityisasiantuntija Anna-Leena Kurki Työterveyslaitokselta laittoi seminaarin osallistujat töihin pohtimaan TE-toimistojen pakolaistaustaisten asiakkaiden tarpeita.- Pelkkä palvelujen yhteistyö ei riitä, vaan tarvitaan myös ymmärrystä muuttuvasta työelämästä ja osaamistarpeista (oppilaitosyhteistyö), sekä asiakasymmärrystä palveluverkoston kehittämisen lähtökohdaksi, Kurki korosti.

                

Palvelupolkujen kautta sujuvammin koulutukseen tai töihin - hyötyä kaikille maahanmuuttajille

POKE hankkeessa kartoitetaan pakolaistaustaisten TE-toimiston asiakkaiden ohjauksen nykytila, tunnistetaan kehittämistarpeita sekä kehitetään uusia toimintamalleja ja ratkaisuja. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan myös koulutusta tiedotus-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi sekä uusien toiminta- ja palvelumallien mahdollistamiseksi. Tätä työtä tehdään paitsi TE-toimistoissa, myös kunnissa ja oppilaitoksissa.  - Lisäksi suunnittelemme ja toteutamme pakolaistaustaisille TE-toimiston asiakkaille omakielisiä koulutuksia sekä selvitämme sähköisten välineiden toimivuutta. Hankkeen tavoitteisiin pyritään rakentamalla valtakunnallisen verkostomaisen ohjauksen kokonaisuutta, jotta pakolaistaustaisten ohjaus koulutukseen tai työllistymiseen sujuvoittuisi, kertoi hankkeen hankepäällikkö Eija Asikainen.

Hankkeessa huomioidaan kiintiöpakolaistaustaisten asiakkaiden erityisyys ja kehitetään tämän erityisyyden huomioivia palvelupolkuja. - Ohjausta kehittämällä kohderyhmän ja myös muiden maahanmuuttajien polkuja työllistymiseen tai koulutukseen sujuvoitetaan eli hankkeen tuloksista hyötyvät kaikki maahanmuuttajat - ei pelkästään pakolaisstatuksella maahan tulleet, Asikainen korostaa.

Hankkeen hankepäällikkö, -suunnittelija ja -sihteeri työskentelevät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa. Lisäksi valtakunnallisesti muissa ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa työskentelee projektiasiantuntijoita ja psykologeja.  Hankkeen pääyhteistyökumppanit ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen ohjauksessa on mukana toimijoita myös oppilaitoksesta sekä kolmannelta sektorilta.

Hankkeen rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto (AMIF) 2018–2020. Hankkeen kustannukset ovat 2 150 000 euroa.

- Minna Niukkanen
  Viestintäasiantuntija

 


Päivitetty