Uutiset 2018

Omakielisen palvelun kautta lupaavia työllistymistuloksia

Alkuvaiheen kotoutujat hyötyvät omakielisestä orientaatiojaksosta. Tämä tuli ilmi raportissa "Omalla kielellä alkuun – omakielisten orientaatiojaksojen pilotointi Uudenmaan TE-toimiston uusille kotoutuja-asiakkaille".

Raportti on koottu Uudenmaan ELYn hallinnoimassa ESR-hankkeessa Töihin Suomeen. Hanke kehittää maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumispalveluita. Siinä pilotoitiin Uudenmaan TE-toimiston kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheen osaksi tiivis yhteiskunta- ja työelämätietoutta sisältävä ja omatoimiseen kotoutumiseen aktivoiva orientaatiojakso. Orientaatiojaksolla painotettiin omakielistä neuvontaa ja vertaistukea.

Orientaatiojakso on noin kuukauden kestävä koulutus, jossa käsitellään opiskelijan omalla kielellä laajasti aiheita suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä opiskelumahdollisuuksiin. Pilottijaksoille osallistui 629 Uudenmaan TE-toimiston uutta kotoutuja- asiakasta. Jaksoille osallistujat oli jaettu kahteen ryhmään: perusryhmään ja nopean työllistymisen –ryhmään. Näistä ryhmistä jatkettiin kotoutumiskoulutukseen ja muihin opintoihin.

Nopean työllistymisen ryhmistä tuli lupaavia työllistymistuloksia. Niihin vaikutti palveluun ohjautuneiden opiskelijoiden työkokemuksen määrä. Koulutukseen osallistuneiden työllistymistulokset ylittävät verrokkiryhmän ja verrokkipalveluiden vastaavat.

Raportin suosituksissa todetaan muun muassa, että omakielistä yhteiskuntatietoutta tulee antaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Erityisesti kansainvälisen suojelun perusteella Suomesta oleskeluluvan saaneille henkilöille omakielisen tietouden saamisen merkitys on suuri. Lisäksi palvelun sisällön tulee olla räätälöitävissä ryhmän tarpeiden mukaan.

Suosituksissa mainitaan myös, että kotoutumispalveluiden kehittämisessä ja seurannassa on hyvä hyödyntää asiakasymmärrystä kasvattavia osallistavia tiedonkeruutapoja. Viimeiseksi raportin tuloksissa todetaan, että nopean työllistymisen orientaatiojaksojen opiskelijoille tulee turvata työnhakurauha. Työnhaku vaatii aikaa ja jos asiakas ohjataan heti orientaatiojakson jälkeen kotoutumiskoulutukseen, työnhaku käytännössä keskeytyy pahimmillaan jopa vuodeksi.

Koko raportti luettavissa täältä

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Katri Lahtinen, katri.lahtinen(at)ely-keskus.fi, 0295 021 048
  • Erikoissuunnitteluja Taneli Kuusiholma, taneli.kuusiholma(at)ely-keskus.fi, 0295 021 049

Päivitetty