Uutiset 2018

Mitä uutta ympäristölainsäädännössä? (Kaakkois-Suomi)

Kuntien ympäristöviranhaltijat ja hallinnon edustajat tapasivat perinteisillä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristönsuojelun kuntapäivillä. Päivän teemoina oli uudistuva ympäristönsuojelu-lainsäädäntö ja kuntien kuulumiset.

Leena Gunnar avasi tilaisuuden. Hän kertoi ELY-keskuksen tulevan vuoden painopisteistä, joita ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kiertotalous. Hän sivusi myös maakuntauudistuksen etenemistä ja viimeisimpiä kuulumisia. Gunnar pohti, miten nykyiset hyvät käytännöt säilytetään uudistuksessa ja miten ympäristöasiantuntemus ja resurssit turvataan jatkossa.

Gunnarin esitys (pdf)

Ympäristönsuojelulain uusi ilmoitusmenettely

Hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso ympäristöministeriöstä kertoi uudesta ilmoitusmenettelystä, joka on nopeampi ja sujuvampi kuin lupamenettely.  Menettely muistuttaa kuitenkin lupamenettelyä.

Eläinsuojien lupakäytäntöihin on tulossa sujuvoittamista myös normiohjauksella.

Yhden luukun –periaate

Tavoitteena on, että luvan hakija hakee samanaikaisesti useita lupia, joista kuulutetaan samanaikaisesti. Ennakkoneuvotteluilla varmistetaan eri lupien sujuva käsittely.

Sähköinen menettely

Valtionhallinnon tavoitteena on, että asiat hoidetaan tulevaisuudessa digitaalisesti. Paperinen asiointi tulee olemaan vain poikkeus. Kuulutuslainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja muutoksia tehdään hallintolakiin.  Kuntien viralliset ilmoitustaulut ovat jäämässä historiaan. Tavoitteena on mahdollisimman joutuisa ja tehokas asiointi.

Laine-Ylijoki-Laakson esitys (pdf)

Ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalon kommentoi ympäristölainsäädännön uudistuksia.

Yhden luukun toimintamallista Vesivalo totesi, että kuulemismenettely eri laeissa on erilainen, miten ja kuka lopulta määrittelee, miten edetään?Yhden luukun periaate synnytti paljon pohdintoja myös osallistujien kesken siitä, tuleeko uudistus toimimaan ja miten ja helpottaako mitään?

Vesivalon kommenttipuheenvuoro (pdf)

PIPO- ja hevosenlanta

Erikoisasiantuntija Sami Rinne esitteli PIPO-asetusta. Keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja –laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksiin on tullut muutoksia. Muutokset johtuvat MCP -direktiivistä. Olemassa oleville energiantuotantoyksiköille uudet vaatimukset tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen.

PIPO-asetus esitys (pdf)

Hevosenlannan polttaminen

Lantaa syntyy arviolta 500 000-700 000 tonnia vuodessa. Valtaosa kompostoidaan, ongelma on suurin Etelä-Suomessa. Lannan polttoa vaikeuttaa se, että se on kosteaa ja siinä on klooria, joten paras tapa poltolle on pienenä osuutena muun polttoaineen seassa.

Rinteen Lannan poltto-esitys  (pdf)

Tiedote aiheesta  (jonka linkkinä toimintaohje-esite)

MARA-asetus

Tutkija Lauri Äystö SYKE MARA-asetus antaa mahdollisuuden teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen sellaisenaan tai käsiteltynä. Materiaalin jäteluonne vaikeuttaa aineiden hyötykäyttöä. MARA-asetuksen avulla voidaan materiaali hyödyntää rekisteröintimenettelyllä, ilmoitus tehdään ELY-keskukselle.

MARA-asetus esitys (pdf)

 Piutusen kommenttipuheenvuoro MARA-asetuksesta (pdf)

BAT-päätelmät

Lainsäädäntöneuvos Harri Majander kertoi esityksessään uusista ohjeista, joita on tullut jätteenkäsittelytoimintoihin sekä jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien soveltamiseen.

Luokitteluohje (pdf)

Majanderin esitys (pdf)

Öljyvahinkojen jälkitorjunnasta puhui hallitussihteeri Merja Huhtala. Kunnilla tulee olla valmiudet öljyvahinkojen jälkitorjuntaan. Jos ja kun jotain sattuu, on kunnan löydettävä paikka mihin saastuneet maat sijoitetaan. Pelastuslaitoksen huolena on vahtia miten jälkitorjunta kunnassa hoidetaan.

Huhtalan esitys (pdf)

Iltapäivällä vielä saatiin tietoisku YLVA-järjestelmästä, jonka esitteli projektipäällikkö Päivi Laurila, Hämeen ELY-keskuksesta.

Laurilan esitys (pdf)

Päivän päätteeksi vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi kertoi tulvariskien hallinnan suunnittelun tämän hetkisestä tilanteesta. 

Niittyniemen esitys (pdf)

Lopussa ja myös esitysten välillä käytiin vilkasta keskustelua uudistusten haasteellisuudesta ja siitä, miten turvataan yksittäisten viranhaltijoiden mahdollisuudet hallita yhä laajenevia asiakokonaisuuksia. Keskustelua herätti myös se, tuoko digitaalisuus helpotusta vai ei.

Jutun kokosi Sirpa Skippari

 


Päivitetty