Uutiset 2018

Maaseuturahaston rahoitusta haettavana (Lappi)

Maaseuturahastosta voi hakea rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin jatkuvasti, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn hakujaksoittain (valintajaksot). Lapin ELY-keskus on määritellyt valintajaksoille kärkiteemat, joiden edistämiseen liittyviä hankehakemuksia erityisesti toivotaan.

1. valintajakso 1.11.2018 – 28.2.2019

Valintajakson (1) painopisteenä ensisijaisesti seuraavat hankkeet:

  • yritysryhmähankkeet (yhteistyötoimenpide)
  • digitalisaation edistämiseen, haltuunottoon sekä toimintaympäristön parantamiseen liittyvät maaseutuhankkeet
  • maaseudun palveluja monipuolistavat ja uudistavat hankkeet

2. valintajakso 1.3.2019 – 31.5.2019

Valintajakson (2) painopisteenä ovat erityisesti seuraavat hankkeet:

  • yritysryhmähankkeet (yhteistyötoimenpide)

3. Valintajakso 1.6.2019 – 31.10.2019

Valintajakson (3) painopisteenä ovat erityisesti seuraavat hankkeet:

  • yritysryhmähankkeet (yhteistyötoimenpide)
  • hankkeet, jotka edistävät tuotteiden ja palveluiden kehittämistä painopistetoimialoilla, mm. elintarvike, hajautettu energiantuotanto, matkailu

Investoinneista rahoitetaan vain kyläverkkohankkeita. Niitä voi hakea valintajaksoilla 1 ja 3.

Lapin maaseutuohjelman väliarvioinnin tuloksia huomioivia hakemuksia toivotaan erityisesti valintajaksolla 3. Väliarvioinnin tuloksista tiedotetaan, kun väliarviointi valmistuu.

Vuonna 2019 Lapin ELY-keskuksella on käytössään rahoitusta kehittämishankkeisiin noin 2 miljoonaa euroa sekä lisäksi mahdollisesti vuodelta 2018 säästyvät varat.

Hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet vertaillaan keskenään, pisteytetään ja rahoitetaan paremmuusjärjestyksessä niin kauan kuin hakujaksoille ja vuodelle 2019 varatut määrärahat riittävät.

Ennen hakemusten laatimista hakijoita kehotetaan tutustumaan huolella alla olevan linkin kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan, valintakriteereihin sekä hakuohjeeseen.

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-palvelun käytössä.

Maaseudun hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Eija Harju, puh. 0295 037 042, eija.harju(at)ely-keskus.fi

Anna-Kaisa Teurajärvi, puh. 0295 037 135, anna-kaisa.teurajarvi(at)ely-keskus.fi

Inka Ahonen puh. 0295 037 153, inka.ahonen(at)ely-keskus.fi

 

 


Päivitetty