Uutiset 2018

Luovien alojen osaajat halutaan mukaan yritysten ja kaupunkien innovaatio- ja palvelutoimintaan (Kaakkois-Suomi)

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK ja ELY-keskukset järjestivät 23.8.2018 luovien alojen CreMa-rahoituksen info- ja verkostoitumistilaisuuden. Kaakkois-Suomessa tilaisuuteen osallistuttiin Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Nyt käynnissä oleva kuudes rahoitushaku päättyy 1.10.2018.

Vuoden 2018 CreMA-haussa painotetaan kaupunkikehittämistä

CreMA- eli CreaDemo-monialahankeavustusta on jaossa noin 300 000 euroa. Tänä vuonna CreMA-haun erityisteemana on kaupunkikehittäminen. Luovien alojen osaajat halutaan mukaan yritysten ja kaupunkien innovaatio- ja palvelutoimintaan. Kaupunkikehittämisen teema tarjoaa luovien alojen yrittäjille mahdollisuuksia kumppanuuksiin ja liiketoimintamahdollisuuksiin, joista samalla hyötyvät myös muut alat.

– Teema on erittäin ajankohtainen, koska useissa ministeriöissä tehdään kaupunkipoliittisia ohjelmia. Aihe on paitsi ajankohtainen, myös mahdollisuus luoville aloille, koska kaupungeissa on paljon innovaatiotoimintaa ja teollisuutta. Edelleen myös muut hankkeet ovat mahdollisia. Oleellista on, että löytyy uutta liiketoimintaa, kertoi kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

CreMA-tuki on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen

Pääsihteeri Juha Samola AVEKista esitteli tuen hakua, käsittelyä ja kriteereitä.

Tukea hakiessa otetaan yhteys oman alueen ELY-keskuksen edustajaan. Hakijana voi olla luovan alan yritys tai useamman yrityksen verkosto. Hankkeessa tulee olla yhteistyökumppanina vähintään yksi perinteisen teollisuus-, palvelu- tai muiden alojen yritys.

– Hankkeen innovatiivisuus on yksi kriteereistä. Tuettava hanke kehittää luovien alojen yrittäjyyttä ja synnyttää uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, Samola kertoi.

OKM, AVEKin ja ELY-keskuksen asiantuntijoista koostuva ryhmä käsittelee hakemukset noin kahden kuukauden kuluessa. Myönnetty tuki on 60 prosenttia kokonaiskustannuksista ja siitä maksetaan etupainotteisesti 80 prosenttia sopimuksen kirjoittamisen jälkeen.

Viestinnällinen Creative Finland nostaa esiin luovan osaamisen parhaita käytäntöjä

Verkostojohtaja Anu-Katriina Perttunen Creative Finland -hankkeesta esitteli kaupunkisuunnittelun teemaan sopivia sisältöjä ja mahdollisuuksia.

Esimerkiksi uudet co-working/co-creation-paikat mahdollistavat yritysten luontevaa kohtaamista. Ne tuovat mukanaan uutta työntekemisen kulttuuria, rohkeaa uudelleenajattelua ja uusia liiketoimintamalleja.

Perttunen esitteli AR/VR-teknologiaa eli lisättyä todellisuutta ja virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä case-esimerkkejä kaupungeista. AR-teknologiaa hyödyntävän sovelluksen avulla on esimerkiksi herätetty henkiin eri kaupungin keskustakohteiden historiaa ja paljastettu ympäri Jyväskylän Kankaan aluetta sijaitsevia taideteoksia kännykän tai mobiililaitteen ruudulta.

– Myös tapahtumat ovat hyviä alustoja lähteä viemään uudenlaista kaupunkikehittämistä, Perttunen sanoi.

Case-esimerkkinä oli Food & Art -festivaali, Mäntän Serlachius-museoiden ympäristössä järjestettävä monisensorinen tapahtuma, jossa ruokailu, taide, design ja käsityöläismarkkinat yhdistyvät.

Business Finlandilta rahoitusta luoville aloille

Ohjelmapäällikkö Sanna Piiroinen esitteli Business Finlandin tarjoamia rahoituksia ja palveluita.

– Business Finlandin asiakkaaksi kannattaa lähteä kun yrityksellä on näkemys kilpailuedusta kansainvälisillä markkinoilla ja osaava, kasvuhaluinen tiimi sekä omaa rahaa tai riskirahoitusta.

Rahoituksella voi esimerkiksi selvittää uusia kohdemarkkinoita, kehittää ja testata uusia palveluita, tuotteita ja konsepteja. Rahoitustuotteita ovat AV-tuotantokannustin, Innovaatioseteli, TF Explorer, Tempo- ja Kiito-rahoitus, T&K-avustus ja -laina. Myös messuavustusta ja digisparrausta on tarjolla.

Business Finlandin eri ohjelmien kautta on mahdollista saada esimerkiksi ostajakontakteja ja vertaisoppimista. Lisäksi kansainväliset verkostot tarjoavat tietoa ja kontakteja.

Kaakkois-Suomen alueen tilaisuus jatkui valtakunnallisen osuuden jälkeen. Kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen ja Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Juha Linden sekä Lappeenrannan ja Kouvolan osallistujat jatkoivat keskustelua ja verkostoitumista videoneuvottelulaitteiden välityksellä.


Kuva: Kouvolassa ELY-keskuksen tiloissa infoon osallistuivat (vas.) Pirjo Kuusela Cursorilta,
Sami Perttola ProAgriasta, Erna Gronow Cursorilta, Ritva Kaikkonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja Ari Lindeman Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

ELY-keskuksen tiloissa Lappeenrannassa infoon osallistuivat Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, rahoitusasiantuntija Minna Taipale Hämeen ELY-keskuksesta ja luovien alojen yrityksiä.

Lisätietoja:

Esitysaineistot:

Tietoa sivustoilla:

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteyshenkilöt:

Ritva Kaikkonen, kehittämispäällikkö
ritva.kaikkonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 029 051

Juha Linden, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori
juha.linden(at)ely-keskus.fi, p. 0295 029 069

- - -

Teksti ja kuva: verkkotiedottaja Tuija Närhi


Päivitetty