Uutiset 2018

Liikennevirasto näkyy rakennushankkeina Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi)

 

Liikennevirasto parantaa ja leventää kantatietä 62 noin 15 kilometrin matkalta välillä Huuhkala–Käyhkää, valtatielle 26 rakennetaan kaksi ohituskaistaa Haminan ja Taavetin välille ja valtatietä 12 parannetaan Tillolan ja Keltin välillä. Valmista tuli jo Ruokolahdella, missä Soinilansalmen silta  valmistui juhannuksena.

Kt 62 Huuhkala-Käyhää

Kantatietä 62 parannetaan ja levennetään noin 15 kilometrin matkalta välillä Huuhkala–Käyhkää. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja metsäteollisuuden kuljetusten varmuutta.
 
Hankkeessa Huuhkalan ja Käyhkään välinen tiejakso levennetään 8 metriä leveäksi tieksi, josta ajoradan osuus on 7 metriä. Suunnittelualue alkaa Huuhkalan kylästä, noin kahdeksan kilometriä Puumalasta ja päättyy ennen Käyhkään kylää Ruokolahdella. Tie on geometrialtaan mutkainen ja pääosin liian kapea nykyiselle liikenteelle.
 

Raskas liikenne rasittaa nykytilanteessa kapeaa ja paikoin riittämättömin rakennekerroksin tehtyä tietä, jolla on yleisesti kuivatuspuutteita. Tien kuivatusta parannetaan perkaamalla laskuojia ja avartamalla leikkausosuuksia. Myös linja-autopysäkkejä muotoillaan työssä ohjeiden mukaisiksi.
 
Hankkeen urakoitsijana toimii Destia Oy ja rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2018. Hankkeen kustannusarvio on noin 4,9 milj. euroa ja se sisältyy vuosien 2016-2019 korjausvelkaohjelmaan.
- Hankkeessa on erittäin paljon haasteita johtosiirtojen kanssa ja aikataulu on jatkuvasti erittäin kriittisellä polulla. Haastetta asettaa myös vilkas kesäliikenne, kertoo projektipäällikkö Jetro Matilainen Liikennevirastosta.

Soinilansalmen silta, Ruokolahti

Sonilansalmen silta valmistui juhannuksena 2018 ja on nyt avoin liikenteelle. Sillan avulla parannettiin veden virtaamista sekä vesistön tilaa salmessa ja sen lähivesissä. Soinilansalmen siltahankkeessa rakennettiin Ruokolahden Soinilansalmelle 93-metrinen silta, joka korvasi maantie 14868:n pengertien. Työt maastossa alkoivat marraskuun 2017 alussa, kun uudelle siltapaikalle rakennettiin kiertotie liikenteelle.

Urakoitsijana toimi NCC Suomi Oy. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 1,2 miljoonaa euroa. Projektipäällikkö Jetro Matilainen kertoo, että hanke valmistui suunnitellussa aikataulussa ja nyt uskotaan, että alueen vesistö pääsee elpymään uuden virtausaukon myötä.

 

Vt 26 Hamina-Taavetti

Vt 26 Hamina-Taavetti -hankkeessa rakennetaan kaksi ohituskaistaa valtatielle 26 Haminan ja Taavetin välille. Ohituskaistat parantavat erityisesti raskaan liikenteen ohitusmahdollisuuksia mäkisellä tieosuudella. Hankkeen rakennustyöt aiheuttavat muutoksia alueen liikennejärjestelyihin.

Urakoitsijana toimii Skanska Infra Oy; urakkasopimuksen arvo on noin 2,7 M€.

Rakennettavista ohituskaistoista Pahanlamminmäen ohituskaista sijaitsee Haminassa ja on pituudeltaan noin 1,6 km. Jokimäen ohituskaista sijaitsee Luumäellä ja on pituudeltaan noin 1,3 km. Pahanlamminmäen ohituskaista palvelee pohjoiseen Taavetin suuntaa kulkevaa liikennettä, ja Jokimäen ohituskaista etelään Haminan suuntaa kulkevaa liikennettä. Ohituskaistojen rakentamisen lisäksi hankkeessa siirretään muutama yksityistien liittymä.

Rakennustyöt valmistuvat lokakuussa 2018. Rakennustöiden aikana maastossa on liikennejärjestelyitä, jotka vaikuttavat liikenteeseen. Rakennustöiden edetessä liikennettä tullaan tarvittaessa pysäyttämään. Pysäytyksen kesto on enintään 10 minuuttia. - Hanke etenee suunnitelulla tavalla, kertoo projektipäällikkö Marja Wuori Liikennevirastosta.

Vt 12 Tillola–Keltti
                     

Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeessa parannetaan valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta. Hankkeessa valtatielle 12 rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehdään uusi rinnakkaistie. IItin Tillolaan, KymiRing-ajokoulutuskeskuksen kohdalle tehdään eritasoliittymä. Kouvolan Keltin eritasoliittymän sujuvuutta parannetaan uusilla rampeilla.
                               
Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2017 Iitin ja Kouvolan välillä toteutettavan Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen 14 miljoonan euron valtion rahoitusosuuden ehdollisena. Ehtona oli yksityisen rahoitusosuuden löytyminen KymiRing-ratahankkeelle yksityiseltä sektorilta. Kymi Ring Oy sai 10 miljoonan euron yksityisen rahoituksen kasaan huhtikuussa 2018. Rakennustyöt päästiin aloittamaan kesäkuussa 2018. Urakoitsijana toimii Destia Oy. Kokonaisuudessaan hankkeen kustannusennuste on arvoltaan 17,2 miljoonaa euroa. - Hankkeen rakentaminen on käynnistynyt kesällä 2018 ja aikataulu on kireä erittäin nopean aloituksen takia. Tänä vuonna aloitellaan rinnakkaistietä sekä siltapaikkoja. Ensi vuonna tehdään päätietä ja Keltin eritasoliittymän aluetta, kertoo projektipäällikkö Jetro Matilainen Liikennevirastosta.

Kuvat: Liikennevirasto


Päivitetty