Uutiset 2018

Lapin DigiStep-esiselvityshankkeessa luodaan tiekartta Lapin digitalisaatioon (Lappi)

Joulukuussa käynnistyneen hankkeen (ESR) tavoitteena on paitsi edistää Lapin digitalisaatiota työn tuottavuuden lisäämiseksi, myös kartoittaa ja löytää keinoja tukea lappilaisia pk-yrityksiä digitalisaation luomassa työn murroksessa.

Lapin DigiStep -esiselvityshankkeen tuloksena syntyy tiekartta, jonka avulla tähdätään pk-yritysten digitalisaation aiempaa parempaan hyödyntämiseen.

Se antaa tietoa minkälaisiin toimenpiteisiin erilaisia kehittämispanostuksia on jatkossa tarpeellista suunnata.

Yhdessä kehittäen saamme moneen suuntaan kurottautuvasta digitalisaatiosta pitävän otteen ja karttaan merkittyjä mutkia ennakoimalla varmistamme sen, että digitalisaatio palvelee paikallisia tarpeita ja on kaikille avoin.

Hankkeen ytimessä on lappilainen elinkeinoelämä: tuomme yhteen näkemyksiä ja kokemuksia eri kulmista tutkimuksen ja viiden työpajan avulla.

Tähän työskentelyyn toivomme osallistujia kaikilta aloilta ja eri puolilta Lappia.

Tuo äänesi kuuluville ja osallistu kehittämiseen.  Ensimmäinen työpaja järjestetään 20.2.2018.  Lisää tietoa työpajoista ja ilmoittautumisohjeet tästä.

Alkukartoituksen ensimmäisiä tuloksia

Lapin pk-yritykset ovat nousseet digitalisaation hyödyntämisessä kansalliseen kärkeen. Kehitystä vetää matkailuala ja merkittävimmät panostukset kohdistuvat markkinointiin sekä asiakkuuksien hallintaan ja myyntiin. Samansuuntainen kehitys jatkuu myös muilla toimialoilla. Automaatioasteen kasvattaminen etenee teollisuudessa ja uudet ratkaisut, kuten IoT ja 3D-tulostus, on otettu käyttöön osin hanketoiminnan siivittämänä.

Lapin yritykset ovat ketteriä omaksumaan uutta teknologiaa, mutta eivät yhtä rohkeita kehittämään sitä. ICT-alan palveluntarjoajat sijaitsevat pääasiassa kaukana Lapista, vaikka paikallisia kehittäjiäkin löytyy.

Tietoliikenneinfra asettaa edelleen rajoituksensa, mutta kehitys menee oikeaan suuntaan. Yhteydet ovat parantuneet ja uusia yhteyksiä suunnitellaan. Etenevän digitalisaation tarpeet vaativat kuitenkin koko ajan kehittyvää infraa – niin mobiilisti kuin kiinteästikin.

Kokonaisuutta ajatellen Lappi on tehnyt hyvin digitalisaatiota koskevat kotiläksynsä. Painopiste kehittämisessä kannattaa kuitenkin suunnata jo seuraaviin askeleisiin; miten saadaan rohkeutta kehittämiseen, miten hyödynnetään optimaalisesti alustat ja muut uudet mahdollisuudet ja miten siirrytään digitalisaation avulla arvoketjussa ylöspäin.

Lapissa on ymmärretty, että digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin. Digitalisaation keskellä on tärkeä pitää kaikki mukana, niin kansalaisina kuin työntekijöinä. Se edellyttää laajaa panostusta lappilaiseen osaamiseen.

Alkukartoitukseen liittyvässä kyselyssä nousi esiin selkeimpänä muutosvoimana se, että asiakkaat ovat siirtyneet käyttämään digikanavia. Yritykset ovat seuranneet perässä ja tämän nähdään avaavan myös uusia markkinoita.

Lisätietoa hankkeesta:

Lapin ELY-keskus, projektipäällikkö Tiina Pulju etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Oxford Research Oy, Vesa Kokkonen, etunimi.sukunimi@oxfordresearch.fi p. 044 203 2009 (hankkeen toimenpiteiden toteuttaja)

 

 


Päivitetty