Uutiset 2018

Hyvä asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme,

Tulevaisuuden kasvupalveluita (julkisia työllisyys- ja yrityspalveluita) luotaessa haluamme saada asiakkaat mukaan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Tule siis  kertomaan ajatuksesi, miten Uudellemaalle rakennetaan parhaat mahdolliset kasvupalvelut!

Linkki kyselyyn:
https://www.strategysignals.com/39924-32614-832@20&18

Taustaa:

Maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksessa nykyisten TE-toimistojen tehtävät sekä osa ELY-keskusten tehtävistä siirtyvät maakunnan järjestettäviksi. Uudellamaalla kasvupalvelutehtäviä ollaan lakiluonnosten mukaan siirtämässä muusta maasta poiketen kuntayhtymälle, jonka lakisääteisinä jäseninä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Tällä tavoitellaan selkeämpiä ja vaikuttavampia palveluita niin henkilö- kuin yritysasiakkaillekin.

Lisätietoja Uudenmaan maakuntavalmistelusta https://www.uusimaa2019.fi/uusimaa2019.fi


Päivitetty