› Takaisin graafiseen esitykseen

Uutiset 2018

Kuuleminen tulvariskien alustavasta arvioinnista on nyt käynnissä (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on arvioinut pohjalaismaakuntien alueella vesistöjen ja merenrannikon tulvariskit. Nyt alkanut tulvariskialueiden alustava arviointi on osa tulvariskien hallinnan suunnittelun toista kierrosta. Uudeksi merkittäväksi tulvariskialueeksi ehdotetaan Lapväärtin taajamaa, jossa oli viimeksi merkittäviä tulvavahinkoja vuosina 2012 ja 2013. Lisäksi Kyrönjoen alaosan ja Laihianjoen merkittäviä tulvariskialueita esitetään laajennettavaksi.

ELY-keskus ehdottaa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelleen viittä merkittävää tulvariskialuetta:

 • Lapua (Lapuanjoen vesistöalue)
 • Ilmajoki-Seinäjoki ja Ylistaro-Koivulahti (Kyrönjoen vesistöalue)
 • Laihia-Tuovila-Runsor (Laihianjoen vesistöalue)
 • Lapväärtti (Lapväärtin-Isojoen vesistöalue)

Nyt toivomme asukkailta ja sidosryhmiltä palautetta ehdotetuista tulvariskialueista. Kuulemisaineistot ja ohjeet palautteen antamiseen löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Kuulemisaika on 9.4.–9.7.2018. Palaute huomioidaan lopullisessa esityksessä tulvariskialueiksi, jonka perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää Suomen merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 mennessä. Merkittäville tulvariskialueille nimetään tulvaryhmät ja laaditaan mm. kartat, joista selviää, minne tulva voi levitä ja millaista vahinkoa tulvista voi aiheutua.

Merkittävien tulvariskialueiden lisäksi on arvioitu pohjalaismaakuntien muut tulvariskialueet (yhteensä 11), joissa tarpeen mukaan suunnitellaan tulvariskien estämistä ja vähentämistä.

Lisätietoja:

Ajankohtaiset tulvaennusteet:

 • Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
 • Ryhmäpäällikkö Tommi Mäki, puh. 0295 027 882
 • Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
 • Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, puh.  0295 027 919

Tulvariskien hallinnan suunnittelu:

 • Vesitaloussuunnittelija Erika Raitalampi, puh. 0295 028 027
 • Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962
 • Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Päivitetty