Uutiset 2018

Kotona Suomessa –pilottihankkeiden työn tuloksia sekä hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja esiteltiin Helsingin Messukeskuksessa (Uusimaa)

Kotona Suomessa -hanke järjesti 6.6.2018 valtakunnallisen hankepäivän, jonka aikana esiteltiin Kotona Suomessa –pilottihankkeiden työn tuloksia sekä hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja. Helsingin Messukeskukseen kokoontui yli 200 kotouttamisen kentällä työskentelevää asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Tilaisuuden pääpuhujiksi oli kutsuttu kansanedustaja Jani Toivola (kuvassa), Suomen pakolaisavun suunnittelija Khalid Idriss, vuoden 2017 pakolaisnainen Bahar Mozaffari sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä ylitarkastaja Susanna Piepponen ja erityisasiantuntija Laura Lindeman.

Kansanedustaja Jani Toivola korosti esityksessään aidon kohtaamisen merkitystä. Toivola valotti omia kokemuksiaan peilaten sitä, kuinka asiantuntijankin on hyvä kohdata ihminen ihmisenä ja kuinka juuri se voi olla todellista asiantuntijuutta. Tärkeää Toivolan mukaan on se, ettei ihmistä lokeroitaisi hänen ominaisuuksistaan käsin. Jokaisen on saatava mahdollisuus kehittää itseään ja suunnitella tulevaisuuttaan ilman ulkopuolelta tulevaa sijoittamista tiettyyn ryhmään ja sen stereotyyppisiin ominaisuuksiin.   

Työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Susanna Piepponen alusti syksyllä 2018 eduskunnalle annettavasta hallituksen esityksestä koskien lakia kotoutumisen edistämisestä. Yleisö esitti kysymyksiä muun muassa lain vaikutuksista paikallistason kotouttamistyöhön. TEM:n erityisasiantuntija Laura Lindeman esitteli työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost –toimenpidekokonaisuutta. Vilkasta keskustelua käytiin siitä, kuinka kansainvälisten osaajien houkuttelu Suomeen olisi entistä tehokkaampaa.

Lisäksi yleisöllä oli taukojen aikana mahdollisuus tutustua Kotona Suomessa -pilottihankkeiden esittelypöytien materiaaleihin sekä kommentoida kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen pilottihankkeiden suosituksia nivelvaiheen palveluprosessin kehittämiseksi.

Tilaisuuden esitykset löytyvät Kotona Suomessa-hankkeen kotisivulta.

 

Teksti: Anne Verho, kuva: Jaakko Vehkaperä


Päivitetty