Uutiset 2018

Korvauksia rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista haettu aiempaa enemmän - Ympäristöministeriö kehittää korvausmenettelyä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat tänä vuonna maksaneet avustuksia rauhoitettujen eläinten vuonna 2017 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 1 250 000 euroa. Määrä on yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna.

Suurin osa avustuksista, noin 1 200 000 euroa, kohdistui maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin. Eniten avustuksia maksettiin valkoposkihanhien, naakkojen ja kurkien maataloudelle aiheuttamista vahingoista.

Muista vahingoista kalankasvatuslaitoksille aiheutuneita vahinkoja korvattiin noin 54 000 euron edestä. Suurimmat avustukset maksettiin Pohjois-Karjalan (484 800 euroa), Kaakkois-Suomen (noin 320 300 euroa) ja Etelä-Pohjanmaan (noin 143 300 euroa) ELY-keskusten alueille.

Lisäksi maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista maksetaan paliskunnille erillinen erä 30.10.2018 mennessä sen mukaan, miten maakotkien pesinnät ovat poronhoitoalueella onnistuneet.

Vuosittain valtaosa ELY-keskusten saamista avustushakemuksista koskee lintujen aiheuttamia maatalousvahinkoja. Keskeisenä syynä tämän kertaiselle hakemusten suurelle määrälle olivat vuoden 2017 poikkeukselliset sääolosuhteet. Sekä keväällä että syksyllä viileä ja sateinen sää heikensi lintujen ravinnon saantia luonnosta, jolloin linnut pysähtyivät ruokailemaan Suomeen tavallista pidemmäksi ajaksi. Linnut pääsivät syömään puimattomille pelloille, koska syksyllä viljat puitiin tavallista myöhemmin. Ruokailu aiheutti paikoin poikkeuksellisen suuria vahinkoja.

Ympäristöministeriö käynnisti tämän vuoden keväällä hankkeen rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämiseksi. Lisätietoa hankkeesta löydät alla olevan linkin takaa.

Lisätietoja antavat alueellisten ELY-keskusten yhteyshenkilöt.

Lisätietoja

Korvauksia rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista haettu aiempaa enemmän – menettelyn kehittäminen käynnissä (Ympäristöministeriön tiedote, 11.10.2018)

Alueellisten ELY-keskusten yhteyshenkilöt:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Hannu Mahla, 0295 027 874, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Etelä-Savon ELY-keskus: luonnonsuojeluasiantuntija Jukka Välijoki, 0295 024 243, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hämeen ELY-keskus: ylitarkastaja Esa Pynnönen, 0295 025 219, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska, 0295 029 291, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kainuun ELY-keskus: ylitarkastaja Jouko Saastamoinen, 0295 023 889, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Keski-Suomen ELY-keskus: biologi Aulis Jämsä, 0295 024 749, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskus: ylitarkastaja Taina Kojola, 0295 037 379, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pirkanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Marika Koskinen, 029 503 6029, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskus: luonnonsuojeluasiantuntija Mika Pirinen, 0295 026 214, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Tupuna Kovanen 0295 038 357, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus: ympäristöylitarkastaja Antti Lammi, 0295 026 819, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Uudenmaan ELY-keskus: lakimies Tapio Korhonen, 0295 021 408, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskus: ylitarkastaja Olli Mattila, 0295 022 902, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ympäristöministeriön yhteyshenkilöt

Erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 374, etunimi.k.sukunimi@ym.fi

Ylijohtaja Ari Niiranen, ympäristöministeriö, 0295 250 071, etunimi.sukunimi@ym.fi

 


Päivitetty