Uutiset 2018

Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien väliarviointi on käynnistynyt (Kaakkois-Suomi)


 

Maaseutuohjelman toteutus on ohjelmakauden puolivälissä ja Kaakkois-Suomen sekä Hämeen ELY-keskukset tekevät yhdessä alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien väliarvioinnin. Arvioinnin tavoitteena on parantaa maaseudun kehittämistoimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja maaseudun tarpeita palvelevaksi nykyisen ohjelmakauden loppuosalla sekä myös seuraavalla ohjelmakaudella.

Väliarviointityö on kilpailutettu keväällä ja sen tekijäksi valittiin Itä-Suomen Yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia yhteistyössä Augurix Oy:n kanssa. Molemmilla toimijoilla on vahva kokemus maaseutuohjelmien arviointityöstä. Väliarviointityö tehdään tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Väliarviointi koskee maaseudun hanke- ja yritystukia sekä maatalouden rakennetukia. Väliarvioinnin pääpaino on paremmissa tuloksissa ja vaikuttavuudessa. Vertailua suoritetaan mukana olevien ELY-keskusalueiden ja maakuntien välillä sekä osittain myös muiden alueiden kanssa, joilla on vastaava väliarviointi käynnissä. Väliarviointityö käsittää myös kyselyitä, haastatteluja ja muutamien hankkeiden syvälliset case -analyysit.

Väliarviointityö käynnistyi konkreettisesti elokuun alussa ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Syyskuussa pidetään sidosryhmille suunnattu ensimmäinen työpaja, johon on kutsuttu Kaakkois-Suomen maaseutujaoston jäsenet ja varajäsenet sekä muita alueen keskeisiä maaseutuvaikuttajia. Toinen alueellinen työpaja on joulukuun alussa. Kolmas työpaja on samalla väliarvioinnon loppuseminaari ja se pidetään yhteisenä Hämeen ELY-keskuksen kanssa tammikuun lopulla.

 

- Jukka Penttilä, asiantuntija
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

 


Päivitetty