Uutiset 2018

Ideakipinöinti-tapaaminen kokosi yhteen Kymenlaakson kuntatoimijat ja taidekentän (Kaakkois-Suomi)

Kymenlaakson alueen kuntatoimijoita ja muita työllistäviä tahoja sekä taidekentän edustajia kokoontui Ideakipinöinti-tapaamiseen Kouvolassa 14.9.2018. Tilaisuus oli tarkoitettu kuntien sivistystoimialan toimijoiden ja taide- ja kulttuuritoimijoiden kohtauttamiseen. Päivän aikana kuntatoimijat ja muiden organisaatioiden edustajat kertoivat toimialansa tarpeista ja tulevaisuudenkuvista ja vastaavasti taidekentän toimijat esittelivät omaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan. Alueen kysyntää ja tarjontaa kohtautettiin toiminnallisella yhteistyösuunnistuksella, jossa toimijat pääsivät visioimaan yhteistyötä saman pöydän ääressä. Yhteistyön ideointi toteutettiin Osuuskunta Kujeen fasilitoimalla speed dating -muodolla.

Ideakipinöinti-tapaamisen avasivat opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtaja Merja Ekqvist Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ja työllisyyden, yrittäjyyden ja osaamisen palvelut -yksikön päällikkö Tea Munne Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.


Tilaisuuden avasivat Merja Ekqvist (vas.) ja Tea Munne. Kuva: Minna Taipale.

Osallistujat antoivat erinomaista palautetta tilaisuuksista; he kokivat saavansa voimaa vuorovaikutuksellisesta verkostoyhteistyötä. Päivä koettiin toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa kiitosta keräsi niin Osuuskunta Kujeen vetämä yhteistyösuunnistus kuin mahdollisuus oman osaamisen ja toimialan esittelyyn sekä yhteistyökumppaneiden tapaamiseen. Jo itse tilaisuuden aikana solmittiin kumppanuuksia ja sovittiin tulevaisuuden yhteistyökuvioista.

Tilaisuuden järjestäjiin kuuluva valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija Laura Arala piti tilaisuutta onnistuneena.

– Tilaisuus näytti hienosti, miten mainio meininki Kymenlaakson alueen taide- ja kulttuurikentällä on käynnissä. Toivottavasti tilaisuudessa syttyneet kipinät johtavat uusiin kumppanuuksiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin ja tuloksiin. Näin vahva, yhteisesti jaettu myönteinen tahtotila luovat loistavaa maaperää alueen lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämiseksi, Arala totesi tilaisuuden jälkeen.

Kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kiitti luovien alojen verkostoa aktiivisuudesta ja tuloksellisesta verkostotyöstä. Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisfoorumin tavoitteena on luovien alojen työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen. Tämän tilaisuuden tavoitteena on erityisesti lasten- ja nuortenkulttuurin ja sen parissa työskentelevien taiteilijoiden työllisyyden edistäminen.

Uusia yhteistyömuotoja ja verkostoja sekä työllisyyden edistämistä

Ideakipinöinti-tilaisuus kuuluu valtakunnalliseen Kasvua kulttuurista -tapaamisten kokonaisuuteen, jolla tavoitellaan maakuntiin uudenlaisia yhteistyömuotoja ja verkostoja luovien alojen ja kuntatoimijoiden välille sekä edistetään taidekentän työllisyyttä. Ideakipinöintiä edelsi 7.9.2018 järjestetty Kohti kasvua -tapaaminen, joka oli kohdennettu erityisesti Kymenlaakson lasten- ja nuortenkulttuurin parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille taiteilijoille ja taidekasvattajille.


Kohti kasvua -tapaamisessa meneillään toiminnallinen harjoitus, jossa tutkittiin millaisia jo olemassa olevia kontakteja ja verkostoja osallistujien väliltä löytyi. Kuva: Laura Arala

Hankkeen keskeinen idea on, että taidelähtöisillä toimintatavoilla voidaan mm. rikastaa ja monipuolistaa oppimistilanteita, tukea yhteisöllisyyden ja ryhmähengen kehittymistä ja auttaa lapsia ja nuoria läsnäolo- ja keskittymistaidoissa. Taidelähtöisillä menetelmillä voidaan auttaa lapsia ja nuoria "sanoittamaan" omia tunnetiloja ja siten tarjoamaan myös ohjaustilanteissa hyviä, onnistuneempia kohtaamisia. Taidelähtöisten menetelmien hyödynnettävyydestä ja vaikuttavuudesta on valtavan paljon myönteisiä tutkimustuloksia.

Kasvua kulttuurista -tapaamiset ovat osa Taiteen edistämiskeskuksen valtakunnallista lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelmaa. Kouvolan tilaisuuksien yhteistyökumppaneita ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Taiteen edistämiskeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kouvolan kaupunki ja Osuuskunta Kuje. Laaja-alaisella yhteistyöllä halutaan luoda uusia verkostoja, tuoreita näkökulmia ja innovatiivista osallisuutta luovan alan ja kuntatoimijoiden yhteistyöhön.


Ideakipinöinti-tilaisuuden lopuksi käytiin vilkasta ja innostunutta keskustelua. Kuva: Ritva Kaikkonen


Kuvassa tilaisuuden järjestäjiä: (vas.) projektipäällikkö Tiina Ikkonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtaja Merja Ekqvist Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa, Kouvolan kaupungilta,  valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija Laura Arala Taiteen edistämiskeskuksesta ja tutkimuspäällikkö Tiina Nevanperä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.


Päivitetty