Uutiset 2018

Hyvät käytännöt auttavat maakuntauudistuksen tehtäväkokonaisuuksien suunnittelutyössä

ELY-keskusten asiakkuuspäälliköt ovat koonneet ja kuvanneet selkeään muotoon ELY-keskusten hyviä käytäntöjä vastuualueittain. Hyvät käytännöt tarjotaan maakuntauudistuksen valmisteluun, jotta ELY-keskuksissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä voitaisiin hyödyntää, kun alueilla suunnitellaan uusien organisaatioiden toimintoja ja toimintatapoja.

Hyvät käytännöt kuvaavat toimintamalleja tiettyjen teemojen edistämisessä. Lisäksi ne kuvaavat yhteisten järjestelmien sekä toimintatapojen hyödynnettävyyttä asiakasrajapinnassa. 

"Hyvien käytäntöjen kuvaamisella olemme halunneet tuoda esille ELY-keskuksissa tehtyä toimintojen pitkäjänteistä kehittämistyötä. Haluamme esitellä ne toimivat ratkaisut, joiden avulla olemme muun muassa saavuttaneet asiakastyytyväisyyden erinomaisen tason", toteaa Hyvät käytännöt -projektin projektipäällikkö Outi Pitkänen Kainuun ELY-keskuksesta.

"Uuteen organisaatioon siirtyvät työntekijät käyttävät uusissa positioissa asiantuntemustaan ja osaamistaan hyödyntäen toimiviksi todettuja olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Kaiken toiminnan keskiössä ovat asiakkaamme", Pitkänen jatkaa.

Myös KEHA-keskuksen ja TE-palvelujen hyvät käytännöt tullaan kokoamaan ja visualisoimaan syksyn 2018 aikana.

Tarvittaessa ja saadun palautteen pohjalta ELY-keskusten hyvien käytäntöjen työstämistä voidaan jatkaa. 

Lue lisää:


Päivitetty