Uutiset 2018

Ennuste: Työllisyyden kasvu jatkuu vahvana

Viimeisen puolen vuoden aikana työllisyyden kasvu on ollut poikkeuksellisen vahvaa. Vähitellen voimakas kasvu tasaantuu, mutta myös vuositasolla 2018 työllisyyden ennustetaan kasvavan varsin hyvin, noin 43 000 hengellä. Vuonna 2019 työllisyyden kasvu on noin 30 000 henkeä.

Näin arvioidaan 5.7.2018 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa.

Työllisyys kasvaa nyt kaikilla päätoimialoilla. Palveluiden työllisyyden kasvu muodostaa noin puolet työllisyyden kasvusta. Rakennusalalla työllisyyden kasvu jatkuu ja teollisuudessa työllisyys kasvaa ensimmäistä kertaa vuosiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.

Lue lisää:


Päivitetty