Uutiset 2018

Ennakointi on tulevaisuuden kehityspolkujen hahmottelua valintojen ja päätöksenteon perustaksi (Kaakkois-Suomi)

Yhteiskunnan ja työn muutos sekä teknologinen kehitys asettavat uusia vaatimuksia mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamiseksi. Tarvitsemme näkemyksiä niin tämän hetken tilannekuvasta kuin trendeistä ja tulevaisuuden kehityspoluistakin.

Alueen elinvoiman kannalta erityisen tärkeää on ennakoida tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita. Olennaista on, että ennakointitietoja käytetään päätöksenteossa ja koulutuksen suuntaamisessa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ennakoi

ELY-keskukset vastaavat alueensa lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnista ja analysoinnista sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaamisen ennakoinnista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tiiviisti mukana maakunnan ennakointiverkostossa sekä laatii selvityksiä ja tilastoja alueen kehitysnäkymistä sekä työvoimatarpeesta toimialoittain. Kaakkois-Suomessa toimivat maakunnalliset ennakointiryhmät suuntaavat alueen ennakointia.

Kymenlaakson ennakointi -sivusto avattu

Kymenlaaksolaiset ennakointitoimijat ovat tiivistäneet yhteistyötään  ja avanneet Kymenlaakso ennakoi –sivuston. Se toimii kaikkien Kymenlaakson ennakointitiedosta kiinnostuneiden yhteisenä tietoalustana tarjoten lähtökohtia ja aineistoa maakunnan eri toimijoiden tulevaisuustyöhön. Sivustoa tuottamassa ovat Kymenlaakson Liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto, oppilaitoksista Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä EKAMI, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Kouvolan Aikuiskoulutuslaitos KVLAKK sekä Kymenlaakson kauppakamari ja Kymenlaakson Yrittäjät.

 https://ennakointi.kymenlaakso.fi/

Lisätietoa

Erikoistutkija Tarja Paananen, puh. 0295 029 076


Päivitetty