Uutiset 2018

Alueidenkäytön kehittämiskeskustelukierros kunnissa alkamassa (Pirkanmaa)

ELY-keskuksen alueidenkäytön kehittämiskeskustelukierros Pirkanmaan kunnille on jälleen käynnistymässä marraskuussa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kehittämiskeskustelut ovat keskeinen osa ELY-keskuksille asetettua alueidenkäytön edistämistehtävää.

Kehittämiskeskusteluissa käydään tänä vuonna läpi uusien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ohjausvaikutusta, maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistusta ja uusien suunnittelutyökalujen käyttötapoja sekä tutustutaan viimeaikaisiin MRL:n soveltamiseen liittyviin oikeustapauksiin.

- Erityinen painopiste on strategisen suunnittelun ja yleiskaavoituksen kysymyksissä. Ilmastonäkökulmaa käsitellään kaikki kaava- ja hanketasot läpäisevinä. Kunnat tuovat keskusteluun omia vireillä olevia merkittäviä kaavoitus- ja kehittämishankkeitaan ja niistä nousevia kysymyksiä ja saatuja kokemuksia, ELY-keskuksen johtava alueidenkäytön asiantuntija Samuli Alppi kertoo.

Keskusteluja on pidetty sekä ELY-keskuksessa että paikan päällä kunnissa. Tänä vuonna alueidenkäyttötiimi jalkautuu alueen kuntiin.

- Kuntavierailu antaa ELY-keskuksen alueidenkäyttötiimille tilaisuuden tutustua paikan päällä alueen kysymyksiin ja tavata laajemmin kuntien viranhaltijoita. Kunnassa järjestetyn tapaamisen toivotaan myös helpottavan kuntien johtavien luottamushenkilöiden osallistumista keskusteluun, Alppi jatkaa.

Lisätietoja:

Samuli Alppi
samuli.alppi@ely-keskus.fi
p. 0295 036 378


Päivitetty