Uutiset 2018

Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin valmistelut käynnissä - meneillään yhteistyökumppanihaku Venäjältä kulttuurin ja taiteen hankkeisiin (Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Häme)

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi järjestetään jo 19. kerran, tänä vuonna Savonlinnassa 28.–29.9.2018. Kulttuurifoorumin tarkoituksena on avustaa sopivan yhteistyökumppanin löytämisessä taiteen ja kulttuurin hankkeisiin ja käynnistämään yhteistyö. Meneillään on kaikille avoin yhteistyökumppanihaku, jossa kulttuurifoorumiin on suomalaisten vuoro tehdä hanke-ehdotuksia venäläisille toimijoille 28.2.2018 mennessä. Venäläiset toimijat vastaavat suomalaisten ehdotuksiin 31.5.2018 asti.

Foorumin pääteemana on kulttuurimatkailu, mutta kaikki kulttuuri- ja taidealojen hankkeet ovat tervetulleita. Kulttuurifoorumin piiriin voi tuoda myös jo olemassa olevan yhteistyön ja neuvotella sen jatkosta. Kulttuuriyhteistyöhön voivat hakeutua niin erilaiset organisaatiot ja yhteisöt kuin yksittäiset toimijatkin. Mukana on sekä ammattilais- että harrastajatoimijoita.

Kulttuurifoorumissa on mahdollista neuvotella venäläisen yhteistyökumppanin kanssa tulkin avustuksella ja osallistua mielenkiintoisiin seminaareihin ja tapaamisiin. Tapahtumassa voi myös verkostoitua laajemmin muiden toimijoiden kanssa sekä saada hanke- ja rahoitusneuvontaa. Yhteistyökumppanit hakevat rahoituksen hankkeilleen itse. Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin internet-sivuilla kultforum.org on vinkkejä rahoituslähteistä. Yhteistyökumppanin hakeminen foorumin kautta on ilmaista, eikä haku ole vielä sitova päätös yhteistyöstä. Suomessa järjestettävän foorumin osallistumispaketin hinta on noin 150 euroa. Foorumipäiviin ilmoittaudutaan kesäkuussa. Päätapahtumapaikat ovat Savonlinnasali ja Taidelukio.

Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin infotilaisuuksissa kuultiin toteutuneista yhteistyöhankkeista ja ideoitiin tulevia

Savonlinnan kulttuurifoorumista järjestettiin kaksi infotilaisuutta, joista toinen, 6.2.2018 pidettiin monen paikkakunnan välisenä tilaisuutena videoneuvotteluyhteyksien kautta. Info johdettiin Mikkelistä, jossa tilaisuuden vetäjänä toimi johtava asiantuntija Tuija Toivakainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset. Osallistujat olivat Mikkelissä, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Kouvolassa, Joensuussa ja Lahdessa.


Kulttuurifoorumin infotilaisuus 6.2. pidettiin videoneuvotteluyhteyksien kautta.

Projektipäällikkö Olga Kauppinen Suomi-Venäjä-seurasta kertoi taustaa kulttuurifoorumista, sen tavoitteista ja käytännön järjestelyistä. Hän esitteli myös helmikuun loppuun saakka käynnissä olevia yhteistyökumppanihakua ja starttiraha-avustushakua. Starttiraha-avustus tarkoitettu syksyllä 2017 Pietarissa pidettyyn Suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin osallistuneille ja siellä hankeneuvotteluita käyneille suomalaisille toimijoille. Opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämää rahaa on tarjolla yhteensä enintään 50 000 euroa. Kulttuurifoorumeissa syntyvää hankeyhteistyötä tuetaan vastavuoroisesti myös Venäjän kulttuuriministeriön toimesta.

(Kuvassa Olga Kauppinen Pietarin kulttuurifoorumissa 2017.)

Esimerkkejä yhteistyöstä ja kokemuksia kulttuurifoorumista

Kokemuksiaan yhteistyöstä ja kulttuurifoorumista kertoi Antti Holopainen Osuuskunta Lahden seudun kulttuuri- ja elämysmatkailusta (ELMA). Venäläisten aloitteesta Lönnrotin polkujen ottamisesta matkailukäyttöön alkanut Via Kalevala 2016–2035 -hanke etenee ja laajenee. Muun muassa Pietarin kulttuurifoorumissa käytyjen neuvottelujen tuloksena syntyi hankesuunnitelma kesälle 2018.

Suomalais-venäläinen yhteistyö on ollut erittäin laajaa ja monimuotoista Lappeenrannan museoiden ja venäläisten museoiden välillä. Yhteistyötä valotti intendentti Satu Ståhlberg Lappeenrannan museoista. Yhteistyö on sisältänyt näyttelynvaihtoa, pedagogista vaihtoa, työpajoja, seminaareja ja ammattilaisvaihtoa. Lappeenrannan museot on toiminut myös joko partnerina tai hankkeen vetäjänä useissa EU-Venäjä-projekteissa – esimerkkinä Linnasta linnaan -hanke.

Yhteyspäällikkö Veli-Matti Kesälahti Etelä-Karjalan liitosta esitteli suunnitelmia rajan ylittäväksi kulttuurimatkailuhankkeeksi. Linnasta linnaan -hankkeen jatkona linnojen välisestä yhteistyöstä käydään keskusteluja, joissa on mukana myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk). Yksi merkittävä toimija on Generalissimus Suvorov.  Kenraali A.V. Suvorov tunnetaan erityisesti Pietarin suojaksi rakennettujen Kaakkois-Suomen linnoitusten suunnittelijana ja rakentajana.

– Tällä hetkellä käydään keskusteluja, olisiko teeman ympärille rakennettavissa matkailun tuotetta, joka ei olisi pelkästään julkisin varoin toteutettavaa, vaan siinä olisi mukana myös yrityksiä.

Ritva Kaikkonen toi esille, että kulttuuriohjelmapalvelujen tuotteistaminen Suvorovin kanaviin ja linnoituksiin liittyen olisi erittäin toivottavaa. Vuosina 2002–2008 Museovirasto restauroi jo hieman unohduksissakin olleet kanavat Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten tuella. Restaurointihankkeen tavoitteena oli luoda Suvorovin kanavista houkutteleva kulttuurimatkailukohde. Suvorovin kanavat -raportti kertoo kanavaverkoston merkityksestä 1800-luvulla ja nykypäivänä sekä kuvaa restaurointihankkeen eri vaiheita.

"Saimaan tarinaa ikivanhoilta vesireiteiltä" -teemasta puheenvuoron infoon toi luonto- ja kulttuurimatkailuyrittäjä Tiina Leinonen. Hän puhui muun muassa Saimaan luonnon merkityksestä voimapaikkana ja myyttisenä kohteena, joka kätkee taakseen mielenkiintoisen topografisen retkeilymaaston. Leinonen haluaa tuoda enemmän esille talvista luontoa ja arktisuutta sekä tarinoita eri paikkojen takaa. Myös itäraja tarjoaa paljon mahdollisuuksia kulttuurimatkailuun.

Suomalais-venäläinen kulttuuurifoorumi
Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi käynnistyi vuonna 2000, ja kuluneiden vuosien aikana on foorumin kautta löydetty kumppanit yli 1300 yhteistyöideaan. Kulttuurifoorumin pääjärjestäjä on Suomi-Venäjä-Seura yhteistyössä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Venäjän kulttuuriministeriön kanssa. Lisäksi verkostotyöskentelyyn osallistuvat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), Taiteen edistämiskeskuksen alueelliset toimipisteet ja aluehallintovirastot (AVI). Syksyn 2018 kulttuurifoorumin järjestämisessä Suomi-Venäjä-Seuran yhteistyökumppanina toimii Savonlinnan kaupunki.

Lisätietoja:

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi (kultforum.org)
Kulttuurifoorumi, Savonlinna 2018 (kultforum.org)
Tiedote yhteistyökumppanihausta (ely-keskus.fi)
Hankkeet ja haku (kultforum.org)
Rahoitusmahdollisuuksia (kultforum.org)
ELY-keskuksen vinkit rahoituslähteisiin (ely-keskus.fi)
ELY-keskuksen rahoituspolkuun vinkit luovien alojen yrityksille julkiseen rahoitukseen (cifinland.fi)
Hanke-esittelyjä (kultforum.org)
Via Kalevala 2016–2035, Lönnrotin kävelypolut (via-kalevala.com)
Suomalais-venäläistä yhteistyötä Lappeenrannan museoissa (pdf, 4 Mt)
Suvorovin kanavat -raportti (nba.fi)
Opas guide Tiina

Yhteyshenkilöt:

Olga Kauppinen, projektipäällikkö, Suomi-Venäjä-seura,
olga.kauppinen@venajaseura.com, p. 045 7732 4445

Tuija Toivakainen, johtava asiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus,
tuija.toivakainen@ely-keskus.fi, p. 0295 024 220

Ritva Kaikkonen, kehittämispäällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus,
ritva.kaikkonen@ely-keskus.fi, p. 0295 029 051

 

Tuija Närhi, verkkotiedottaja, Kaakkois-Suomen ELY-keskus


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa