Uudenmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta

Uudenmaan ELY-keskuksen yhteydessä on neuvottelukunta, joka toimii yhteistyö- ja neuvottelufoorumina. Neuvottelukunta  tukee Uudenmaan ELY-keskuksen toimintaa ja sidosryhmäyhteistyötä ja sen tehtävänä on seurata ELY-keskuksen strategian suunnittelua ja toteutumista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Petri Knaapinen.

Neuvottelukunta on asetettu toimikaudeksi 1.2.2020– 31.12.2023. Tällä toimikaudella neuvottelukunnassa on edustajia näistä organisaatioista:

Aalto yliopisto, AKAVA ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry., Askolan kunta, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Espoon kaupunki, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Hangon kaupunki, Helsingin kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, HSL Helsingin seudun liikenne, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, Hämeen liitto, Infra Uusimaa ry., Inkoon kunta, KUUMA-seutu, Karkkilan kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Lapinjärven kunta, Linja-autoliitto, Lohjan kaupunki, Loviisan kaupunki, Suomen Metsäkeskus Eteläinen palvelualue, Myrskylän kunta, MTK-Uusimaa ry., Nylands Svenska Producentförbund r.f., Porvoon kaupunki, Pukkilan kunta, Päijät-Hämeen liitto, Raaseporin kaupunki, STTK toimihenkilöjärjestö, Siuntion kunta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry., Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry., Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry., Uudenmaan kuntien yrittäjäjärjestöt (Helsingin Yrittäjät, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ja Uudenmaan Yrittäjät), Uudenmaan liitto ja Vantaan kaupunki.

Kokoukset

Päivitetty