Uudenmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta

Uudenmaan ELY-keskuksen yhteydessä on neuvottelukunta, joka toimii yhteistyö- ja neuvottelufoorumina. Neuvottelukunta  tukee Uudenmaan ELY-keskuksen toimintaa ja sidosryhmäyhteistyötä ja sen tehtävänä on seurata ELY-keskuksen strategian suunnittelua ja toteutumista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Petri Knaapinen.

Neuvottelukunta on asetettu toimikaudeksi 6.3.2017 – 31.12.2019. Tällä toimikaudella neuvottelukunnassa on edustajia näistä organisaatioista:

Aalto yliopisto, AKAVA Uusimaa, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry., Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Espoon kaupunki, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Hangon kaupunki, Helsingin kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, HSL Helsingin seudun liikenne, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, Hämeen liitto, Infra Uusimaa ry., KUUMA-seutu, Linja-autoliitto, Lohjan kaupunki, Metsäkeskus Häme-Uusimaa, Metsäkeskus Rannikko, MTK-Uusimaa ry., Nylands Svenska Producentförbund r.f., Päijät-Hämeen liitto, STTK toimihenkilöjärjestö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry., Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry., Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry., Uudenmaan liitto ja Vantaan kaupunki.

Kokoukset

Päivitetty