Työvoiman maahanmuutto

ELY-keskukset antavat mm. alueellisia ulkomaalaista työvoimaa koskevia työlupalinjauksia ja tekevät osapäätöksiä yrittäjän oleskelulupahakemuksiin. Perustietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä saa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta ja Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosiosta.

Oleskeluluvat

Muiden kuin EU- ja ETA-maiden kansalaisten tulee jättää oleskelulupahakemus joko ennen Suomeen tuloa Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Hakemuksen käsittelyyn kuuluu kaksi vaihetta.

Osapäätös

  • Yrittäjän oleskelulupa: ELY-keskus tekee hakemukseen ensin osapäätöksen, jossa arvioidaan elinkeinotoiminnan kannattavuuden edellytykset ja toimeentulon riittävyys.
  • Työntekijän oleskelulupa: Työ- ja elinkeinotoimisto tekee hakemukseen ensin kokonaisharkintaan perustuvan osapäätöksen. Kokonaisharkinta sisältää työvoiman saatavuuden ja työsuhteen ehtojen arvioinnin sekä työnantajan edellytysten selvittämisen.

Päätös oleskeluluvasta

  • Kun osapäätös on valmis, Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee siihen päätöksen.

Yrittäjän oleskelulupien osapäätösten tekeminen on valtakunnallisesti keskitetty Uudenmaan ELY-keskukselle. Lue lisää Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Työntekijöiden oleskelulupahakemusten käsittely on keskitetty Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen TE-toimistolle. Tarkemmat tiedot lupa-asioita käsittelevistä työ- ja elinkeinotoimistoista löytyy TE-palveluiden sivuilta.

Elinkeinonharjoittajan oleskelulupaan muutoksia 1.4.2018 alkaen

Elinkeinonharjoittajan oleskelulupaan tuli merkittäviä muutoksia 1.4.2018 alkaen, kun lupa muuttui yrittäjän oleskeluluvaksi. Yrittäjän oleskelulupa voidaan myöntää nyt myös osakeyhtiömuotoiseen liiketoimintaan, kun ennen lupa myönnettiin vain täydessä henkilökohtaisessa vastuussa toimivalle elinkeinonharjoittajalle, kuten esimerkiksi toiminimellä toimivalle yrittäjälle. Muutos lisää yhdenvertaisuutta, koska kaikkia yrittäjiä arvioidaan samoilla kriteereillä. Osakeyhtiömuodossa yritystoimintaa harjoittavien luvat on aiemmin käsitelty TE-toimistossa, työntekijän oleskelulupaprosessin kautta. Nyt kaikki yrittäjien oleskelulupaan liittyvät osapäätökset käsitellään Uudenmaan ELY-keskuksessa.

Huhtikuussa tapahtuvat muutokset ovat osa laajempaa kokonaisuutta, jolla hallitus helpottaa osaajien maahanmuuttoa ja yrittäjyyttä.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen. 

TIETOA ALUEELTA

Työvoiman maahanmuutto - Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa maahamuuttoasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla)

EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalaiset tarvitsevat Suomessa työskentelyä varten yleensä työntekijän oleskeluluvan. Lupa on voimassa yhdellä tai useammalla ammattialalla ja se on joko tilapäinen tai jatkuva. Työntekijän oleskeluluvan myöntämiseen osallistuvat toimivaltaiset TE-toimistot osaratkaisullaan sekä Maahanmuuttovirasto tai poliisi.

Valtakunnallisen ja alueellisten työlupalinjausten tarkoituksena on edistää työntekijän oleskelulupajärjestelmän tarkoituksen toteutumista. Työlupalinjaus perustuu ulkomaalaislakiin (301/2004), jonka mukaan työntekijän oleskelulupajärjestelmän tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta suunnitelmallisesti, nopeasti ja joustavasti huomioiden työnantajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturva sekä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman mahdollisuus työllistyä.

Alueelliset työlupalinjaukset tulee ottaa huomioon harkittaessa työntekijän oleskeluluvan myöntämistä. Linjausten tarkoituksena on antaa informaatiota siitä, mitä hakemusta käsittelevän virkamiehen tulee ottaa huomioon harkittaessa työntekijän oleskeluluvan tai muun työntekoon oikeuttavan luvan myöntämistä.

Työntekijän oleskelulupahakemuksia keskitetysti käsittelevät TE-toimistot tarvitsevat tuekseen ajantasaiset alueelliset linjaukset niiltä alueilta, joilla työnteko tapahtuu. Siksi on tärkeätä, että jokaisella ELY-alueella on alueellinen linjaus ja että linjaus on ajan tasalla.

ELY-keskukset vastaavat alueillaan alueellisten työlupalinjausten päivittämisestä. Työmarkkinaosapuolet ja alueelliset maahanmuuttoasiain toimikunnat Itä-Suomessa osallistuvat alueellisten linjausten laadintaan.


Päivitetty