Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia sijoittua työelämään ja turvata alueen työnantajille osaavan työvoiman saatavuus.  Koulutus on tarkoitettu työikäisille ja on pääasiassa ammatillista koulutusta. Koulutukseen voivat osallistua sekä työttömät että ne työssä olevat, joita uhkaa työttömyys. Maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskoulutusta. Koulutusta järjestetään myös yhteistyössä työnantajien kanssa. Työvoimakoulutukseen hakeutumisesta löytyy lisätietoa osoitteesta:

 

TIETOA ALUEELTA

Työvoimakoulutus - Häme

Hämeen ELY-keskus vastaa yhdessä alueen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa työvoimakoulutuksen

  • suunnittelusta
  • hankinnasta
  • seurannasta ja
  • koulutukseen liittyvästä tiedotus- ja kehittämistoiminnasta.

Hämeen ELY-keskus turvaa osaavan työvoiman saatavuutta

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tavoitteena on toimivat työmarkkinat ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen.

Osaavan työvoiman saatavuutta ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä parannetaan siten, että huolehditaan riittävästä koulutustarjonnasta ja elinikäistä oppimista tukevasta ohjauksesta.

Yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa ennakoidaan osaamis- ja koulutustarpeita. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä aikuisväestön koulutuksen kehittämistarpeita seurataan.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat aikuiskoulutuksen yhteistyön kehittäminen, ohjaus- ja opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen, ennakointi, opinto-ohjauksen kehittäminen sekä työvoimapoliittisen koulutuksen rahoittaminen.

Lisätietoja:

tyovoimakoulutus.hame(at)ely-keskus.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa