Työllisyysperusteiset avustukset

Työllisyysperusteinen investointiavustus ja työllisyystyöohjelma on lakkautettu erillisenä tukimuotona. Rahoitettujen hankkeiden maksatuslomake ja seurantalomake löytyvät Yritys-Suomen verkkopalvelusta.

Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään.

Työllisyyspoliittisten avustusten hallinnoinnista vastaavat TE-toimistot.  

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa