› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset edistävät työmarkkinoiden toimivuutta, kehittävät ja koordinoivat työvoimapalveluja, edistävät työllisyyttä sekä ehkäisevät syrjäytymistä ja syrjintää tukemalla TE-toimistojen toimintaa ja vaikuttamalla toiminnan kehittämiseen aluetasolla.

ELY-keskukset vastaavat yhdessä alueen TE-toimistojen kanssa työvoimakoulutuksen suunnittelusta ja hankinnasta.

ELY-keskukset hoitavat alueellisesti maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä.

Työllisyysperusteisten tukien avulla ELY-keskukset tukevat paikallista työllisyyttä ja parantavat työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia.

ELY-keskukset ohjaavat, kouluttavat ja tukevat TE-toimistoja niiden tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelun kehittämisessä sekä valvovat, että sovitut toimintaperiaatteet toteutuvat.

Uudenmaan ELY-keskus käsittelee koko Suomen osalta kaikki palkkaturvahakemukset. Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyystilanteen varalta.

TIETOA ALUEELTA

Työ - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus edistää alueen kasvua, työllisyyttä ja yrittäjyyttä. ELY-keskus kehittää ja koordinoi alueellaan työ- ja yrityspalveluja ja ohjaa työ- ja elinkeinopalvelujen verkostoa.

ELY-keskus ja TE-toimisto toteuttavat lyhyen aikavälin työvoima- ja palvelutarve-ennakointia mm. ammattibarometrin ja työnantajahaastattelujen avulla.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa