Tuotannolliset investoinnit

Maatiloille myönnettävien investointitukien avulla pyritään kehittämään ja tukemaan maatilojen rakennetta ja kilpailukykyä.

Tukea voidaan myöntää avustuksena, lainan korkotukena ja lainatakauksena.

Tukikelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi käytössä on valintamenettely, jonka perusteella valitaan rahoitettavat hankkeet.

Maatalouden investointitukea koskevan hakemuksen liitteenä on oltava liiketoimintasuunnitelma.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Tuotannolliset investoinnit - Pohjois-Savo

Arvioiden mukaan vuonna 2020 Pohjois-Savossa on noin 3500 maatalous ja puutarha-alan yritystä ja yleisin maatilojen tuotantosuunta on edelleen lypsykarjatalous (noin 900 maitotilaa). Pohjoissavolaisen ruokaketjun perustaa, perusmaataloutta halutaan edelleen vahvistaa ja tavoitteena onkin, että Pohjois-Savo on vuonna 2020 maan johtava maidontuotantoalue ja vahva naudanlihan tuotantoalue.

Perusmaatalouden investointien tavoitteet

Lypsykarjanavetat                                Tavoite 2014 - 2020                    Toteutunut 2015-2019
Uudet                                                          90 kpl                                           47 kpl
Peruskorjaukset                                       120 kpl                                           61 kpl
Tuki                                                             29 milj.€                                       23,4 milj.€

Lihakarjanavetat                                   Tavoite 2014 - 2020                    Toteutunut 2015-2019
Uudet                                                          42 kpl                                            18 kpl
Peruskorjaukset                                        90 kpl                                             15 kpl
Tuki                                                              6 milj.€                                          5,6 milj.€                      


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Muualla verkossa

Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelu.