Tuotannolliset investoinnit

Maatiloille myönnettävien investointitukien avulla pyritään kehittämään ja tukemaan maatilojen rakennetta ja kilpailukykyä.

Tukea voidaan myöntää avustuksena, lainan korkotukena ja lainatakauksena.

Tukikelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi käytössä on valintamenettely, jonka perusteella valitaan rahoitettavat hankkeet.

Maatalouden investointitukea koskevan hakemuksen liitteenä on oltava liiketoimintasuunnitelma.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Tuotannolliset investoinnit - Kainuu

Maatalouden investointitukia haetaan ensisijaisesti sähköisesti Hyrrässä

Investointituista menestyksen eväitä maatilalle

Maitopisara Oy:n tilalla Puolangalla navettaan on investoitu eläinten hyvinvointi edellä. Uusissa tiloissa eläinten lisäksi myös isäntäväen ja työntekijöiden olot ovat mukavammat.

Tähtelän tilalla maatalouden investointituet puolestaan olivat synnyttämässä Kainuun suurinta lypsykarjarobottinavettaa ja nyt Puolangalla tuotetaan maitoa tehostetusti – Tähtelän tila on koti 240 lypsettävälle.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitettavat maatalouden investointituet tarjoavat monipuolisen valikoiman mahdollisuuksia erilaisille tiloille. Tuettavaa maataloutta ovat esimerkiksi peltoviljely, kotieläintalous, kasvihuonetuotanto, puutarha- ja taimitarhaviljely sekä mehiläistalous. Tukia voi hakea jatkuvasti ja päätökset tehdään nopealla aikataululla tukijaksojen ja valintamenettelyn jälkeen.

Maatalouden investointitukien tukijaksot vuosittain ovat 16.10.–15.1., 16.1.–15.3., 16.3.–15.8., 16.8.–15.10. Hakuajan jälkeen ei voi enää juurikaan korottaa tukea ja lisätä kustannuksia hakemukseen. Rakentamista ei saa aloittaa, konetta ja laitetta ei saa hankkia sekä sopimusta allekirjoittaa ennen tukipäätöstä. Investointitukea hakevan tilan maatalouden yrittäjätulon on oltava vähintään 25 000 euroa viidentenä vuotena tukipäätöksestä.

Investointitukea voi hakea rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen sekä eräitä kone- ja laitehankintoja ja salaojitusta varten. Rakennuksia voivat olla esim. tuotantorakennukset, varastot, kuivurit ja energiantuotantoon liittyvät rakennukset. Koneista esimerkkinä tuotantorakennuksessa työskentelyoloja parantavat rakentaminen ja koneet (esim. rehunjakolaite) sekä ympäristön tilaa parantavat esim. lannan käsittelyyn liittyvät rakentaminen ja koneet (esim. multain, lantaseparaattori). Tuettavia ovat myös eläinten hyvinvointia ja maatalousyrityksen tuotantohygieniaa parantavat investoinnit.

Maatalouden investointituki koostuu avustuksesta ja/tai korkotukilainasta sekä lainaan mahdollisesti myönnettävästä valtiontakauksesta. Avustus on 10–45 %, korkotukilaina 60–65 % kohteesta riippuen sekä lainan korkotuki 10 %. Enimmäistukitaso on 1,5 milj.€ maatilaa kohden kolmen verovuoden aikana. Pienin myönnettävä tuki tuotantorakennuksen rakentamisinvestoinnissa on 7 000 €. Muissa investoinneissa vastaava määrä on 3 000 €.

Lisätietoja:


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT

Muualla verkossa