Tuotannolliset investoinnit

Maatiloille myönnettävien investointitukien avulla pyritään kehittämään ja tukemaan maatilojen rakennetta ja kilpailukykyä.

Tukea voidaan myöntää avustuksena, lainan korkotukena ja lainatakauksena.

Tukikelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi käytössä on valintamenettely, jonka perusteella valitaan rahoitettavat hankkeet.

Maatalouden investointitukea koskevan hakemuksen liitteenä on oltava liiketoimintasuunnitelma.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Tuotannolliset investoinnit – Etelä-Pohjanmaa

Maatiloille myönnettävillä investointituilla pyritään parantamaan tilojen rakennetta, tehokkuutta ja kilpailukykyä. Tietoa investointitukien ehdoista, kohteista, hakemisesta ja tukitasoista löytyy mm. Maaseutuviraston sivuilta.

Maatilojen investointituet

asiantuntija / maatalouden rahoitus         Marianne Muotio          0295 027 593
asiantuntija / maatalouden rahoitus         Heikki Mäntykoski        0295 027 596                            asiantuntija / maatalouden rahoitus          Anja Norja                    0295 027 587

rakennusinsinööri                                         Pauli Jokiaho                0295 027 561

 

Maksatukset

maksatuspäällikkö                                     Anne Palokoski              0295 027 679

maksatusasiantuntija EU                          Arto Mähönen                0295 027 594
maksatusasiantuntija EU                          Ulla Peltokoski               0295 027 759
maksatusasiantuntija kansalliset            Leena Rinta-Jaskari       0295 027 614
maksatusasiantuntija kansalliset            Päivi Rintala                   0295 027 616

 

 

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

MUUALLA VERKOSSA