Tulokset ja vaikuttavuus

Yrityksen kehittämisavustus vuonna 2016

Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin vuonna 2016 yhteensä noin 106 miljoonaa euroa 1 038 pk-yrityksen kehittämishankkeisiin eri puolilla Suomea.

Kehittämisavustuksella tuettiin erityisesti mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä: tuetuista yrityksistä 88 % oli alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joista mikroyrityksiä oli vähän yli puolet. Mikroyrityksille ja pienille yrityksille myönnettiin 77 % yrityksen kehittämisavustuksesta.

Kehittämishankkeet olivat kooltaan ja tavoitteiltaan hyvin erilaisia. Vuonna 2016 hankkeista 44 % sai tukea 10 000-50 000 euroa ja 25 % 50 000-100 000 euroa. 3 % hankkeista sai tukea yli 500 000 euroa.

Kehittämishankkeiden vaikuttavuuden tunnuslukuja 2016

Infograafi: Myönnettyä 1 euroa kohden yritysten liikevaihdon arvioitiin lisääntyvän 16 euroa. 81% hankkeista arvioitiin syntyvän viennin kasvua. Avustusta saaneet yritykset odottivat hankkeilta yli 5600 uuden työpaikan syntymistä. Avustusta saanet yritykset odottivat hankkeilta 1,1 mrd euron viennin kasvua. 95% hankkeista arvioitiin syntyvän uusia työpaikkoja. Myönnettyä yhtä euroa kohden yritysten arvioitiin lisäävän vientiä 10 euroa. Avustusta saaneet yritykset odottivat hankkeilta 1,6 mrd euron liikevaihdon lisäystä.

Tilastot

Vaikuttavuusselvityksiä

 

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.