Tukien käytön ja tuotannon valvonta

EU-tukien myöntämisen ja maksatuksen edellytyksenä on varainkäytön riittävä valvonta.  ELY-keskukset organisoivat ja vastaavat omalla alueellaan maaseutuelinkeinoihin liittyvien tukien valvonnasta.

Valvontakohde

Valvonnoista vastaa

Maataloustuet ELY-keskus (Myös EU:n toimielinten tarkastajat ja maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston virkamiehet voivat tehdä tarkastuksia tiloilla)
Maataloustukien kuntatarkistukset Ruokavirasto ja ELY-keskus
Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) alueelliset valvonnat ELY-keskus
Kasvinsuojeluaineiden alueellinen valvonta ELY-keskus (Tukes ohjeistaa)


Ohjeita tiloille valvontaa varten

Valvonta on sekä tuottajan että hallinnon kannalta pakollinen toimenpide. Ruokaviraston ohjeistuksen toivotaan helpottavan tuottajan ja viranomaisen yhteistyötä valvontatilanteessa.

TIETOA ALUEELTA

Tukien käytön valvonta - Häme

EU:n tukien myöntämisen ja maksatuksen edellytyksenä on varainkäytön riittävä valvonta, josta Hämeen ELY-keskus vastaa omalla alueellaan.

Koska valvonta on sekä tuottajan että hallinnon kannalta pakollinen toimenpide, on ELY-keskus koonnut tuottajille ohjeita ja lisätietoa tukien valvonnasta. Ohjeistuksen toivotaan takaavan hyvän yhteistyön valvontatilanteessa.

Lisätietoa maataloustukien valvonnasta


Päivitetty