Tuet ja tukioikeudet

Osa viljelijöiden tuista haetaan ELY-keskukselta ja osa haetaan kunnan maaseutuviranomaiselta. Yleensä tukia haetaan sähköisesti. Taulukossa kuvataan, mistä tukea voi hakea ja kuka neuvoo tukihakuun liittyvissä asioissa. Linkeistä pääset suoraan asiasta vastaavan tahon verkkosivuille.

Tuki

Mistä haetaan?

Neuvonta?

Pinta-alaperusteiset tuet
Perustuki ja viherryttämistuki Sähköisesti Vipu-palvelussa tai kunnan maaseutuviranomaiselta Kunnan maaseutuviranomainen
Nuoren viljelijän tuki (EU)
Peltokasvipalkkio
Sokerijuurikkaan kansallinen tuki
Luonnonhaittakorvaus
Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
Pohjoinen hehtaarituki
Nuorten viljelijöiden tuki
Yleinen hehtaarituki
Ympäristökorvauksen ympäristösitoumus Kunnan maaseutuviranomainen Kunnan maaseutuviranomainen
Ympäristökorvausten ympäristösopimukset ELY-keskukset ELY-keskukset
Luomusitoumus ELY-keskukset ELY-keskukset
Eläinperusteiset tuet
Porotalouden tuki Lapin ELY-keskus Lapin ELY-keskus
Kansalliset kotieläintuet: Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki Sähköisesti Vipu-palvelussa tai kunnan maaseutuviranomaiselta Kunnan maaseutuviranomainen
Kansalliset kotieläintuet: Teurasnautojen pohjoinen kotieläintuki
Kansalliset kotieläintuet: Uuhien ja kuttujen pohjoinen kotieläintuki
Kansalliset kotieläintuet: Sika- ja siipikarjatalouden tuki
Kansalliset kotieläintuet: Eläinten hyvinvointikorvaus
EU eläinpalkkiot: nautapalkkio (sonnit, härät, emolehmät ja emolehmähiehot ja A B-tukialueen saaristohiehot ja teurashiehot)
EU eläinpalkkiot: lypsylehmäpalkkio
EU eläinpalkkiot: lammas- ja vuohipalkkiot
EU eläinpalkkiot: teuraskaritsa- ja kilipalkkio
Maidon tuotantotuki Kunnan maaseutuviranomainen, mutta Suoramyyntimaidon tuotantotuki ELY-keskus Kunnan maaseutuviranomainen
Puutarhatuet
Puutarhatuotteiden varastointituki Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Pohjanmaan ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Pohjanmaan ELY-keskus
Metsämarjojen ja -sienten varastointituki Lapin ELY-keskus Lapin ELY-keskus
Kasvihuonetuotannon tuki Sähköisesti Vipu-palvelussa tai Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Pohjanmaan ELY-keskus ELY-keskukset
Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus

 

Perustukijärjestelmä ja tukioikeudet 

ELY-keskukset hallinnoivat oman toimialueensa tukioikeuksia lukuun ottamatta tukioikeuksien siirtoja, joista vastaavat kunnat. Perustukijärjestelmään kuuluvat Perustuki, Viherryttämistuki ja Nuoren viljelijän tuki ovat kokonaan EU:n rahoittamia tukia, joiden tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus. Jotta edellä mainittuja tukia voi saada, tulee maatilalla olla tukikelpoista viljelypinta-alaa vastaava määrä tukioikeuksia.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Tuet ja tukioikeudet - Häme

Perustuki

Tukioikeuksien nojalla sinulle voidaan maksaa perustukea, viherryttämistukea ja nuoren viljelijän tukea. Perustuki on kokonaan EU:n rahoittamaa tukea. Viherryttämistuki kuuluu yhteen perustuen kanssa, näitä tukia ei voi hakea erikseen. Nuoren viljelijän tukea maksetaan alle 40- vuotiaalle viljelijälle. Sinulle voidaan maksaa perustukea, jos täytät aktiiviviljelijän ehdot, hallitset tukikelpoista maatalousmaata ja sinulla on hallinnassasi tukioikeuksia. Tuen määrä riippuu siitä, kuinka paljon sinulla on hallinnassasi hakuvuonna tukioikeuksia ja tukikelpoista pinta-alaa. Lisätietoja ja tarkemmat ajantasaiset tukiehdot löytyvät Mavin verkkosivuilta.

Tukioikeuksien siirrot

Tukioikeuksia voidaan pääsääntöisesti siirtää vain aktiiviviljelijöiden kesken. Maanvuokrasopimuksen päättymisen yhteydessä tukioikeuden hallinta voi palautua myös maanomistajalle, mikäli hänellä on jo tukioikeuden omistajuus. Uuden maanvuokrasopimuksen yhteydessä myös tukioikeuksia voidaan siirtää ja tällöin vastaanottajan tulee täyttää aktiiviviljelijän ehdot. Tukioikeuksien siirtoja hallinnoidaan kunnissa. Oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta saat tarkempaa tietoa ja käytännön ohjeita tukioikeuksien siirtoihin liittyen.

Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta

Tukioikeuksia voit hakea myös kansallisesta varannosta. Haku järjestetään vuosittain. Hakemus jätetään ELY-keskukseen 15.6. mennessä. Hakuohjeissa on kerrottu millaisissa tapauksissa sinulla on mahdollisuus saada tukioikeuksia kansallisesta varannosta. Mikäli mikään hakuehto ei kohdallasi täyty, voit hankkia tukioikeuksia myös toisilta viljelijöiltä. Kansallista varantoa koskevat hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Lisätietoja perustuesta ja tukioikeuksista löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.


Päivitetty